Begin januari stelde Tweede Kamerlid van Haga vragen aan de minister voor Klimaat en Energie over de omgevallen windturbine in Zeewolde. De minister heeft deze vragen beantwoord.

“Indicenten met windmolens doen zich zelden voor”, benadrukt de minister. “En het incident in Zeewolde is uitzonderlijk te noemen.” De minister geeft aan dat het belangrijk is de precieze oorzaak te onderzoeken en daarvan te leren.

Extern onderzoek

De minister laat weten dat Vattenfall, de eigenaar van deze windtubine, op dit moment extern onderzoek laat doen naar de oorzaak van het incident. De resultaten zullen naar verwachting eind april klaar zijn. “Op dit moment is het nog niet duidelijk welke factoren ten grondslag lagen aan het falen van de windturbine.” De minister benadrukt dat hij het belangrijk vindt dit onderzoek af te wachten. Pas dan kan bekeken worden of de gevonden oorzaak ook bij vergelijkbare oudere windturbines speelt.

Veiligheidseisen voor windturbines

Windturbines moeten aan veligheidseisen voldoen die zijn gesteld in vergunningen en internationale normen. Voor windturbines wordt ook een certificaat afgegeven door een gecertificeerde instantie. Deze veiligheidseisen zijn bedoeld om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Voor de handhaving zijn gemeentes verantwoordelijk. Voordat een windmolen ook ná de periode waarvoor een windmolen gecertificeerd is gebruikt wordt, moet eerst worden beoordeeld of dit veilig is en of extra onderhoud of inspectie nodig is. Hiervoor heeft de NEN, mede op initiatief van NWEA, een praktijklijn ontwikkeld. Dit is een technisch document waarin staat naar welke aspecten moet worden gekeken om te bepalen of voortgezet gebruik op een verantwoorde manier kan plaatsvinden.

Check eens per jaar

Windmolens worden eens per kalenderjaar beoordeeld op noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een windturbinedeskundige. Als er een gebrek blijkt te zijn of een redelijk vermoeden, dan wordt de windturbine onmiddellijk buiten bedrijf gesteld. De windturbine mag pas weer gebruikt worden als de gebreken zijn hersteld.

In gesprek met de sector

Op basis van de resultaten van het onderzoek gaat de minister in gesprek met de sector en medeoverheden om te kijken of op basis van de specifieke situatie generieke verbeterpunten nodig zijn voor het onderhoud of de inspectie van windturbines.