Emissiearme bronnen zullen naar verwachting de komende drie jaar bijna de volledige groei van de wereldwijde elektriciteitsvraag dekken. Dit blijkt uit een nieuw IEA-rapport. We staan op een omslagpunt voor de uitstoot van de energiesector. We gaan meer elektrificeren, dus het aandeel elektriciteit in ons totale energieverbruik neemt toe en daarmee gaan we ook nog eens besparen. Jan Vos, voorzitter NWEA: “We moeten er nu voor zorgen dat emissiearme bronnen nog sneller groeien en de uitstoot verder terugdringen. Zo kunnen we zorgen voor schone elektriciteit én tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen halen.”

Steeds meer vraag naar elektriciteit

De groei naar elektriciteit zal naar verwachting de komende jaren versnellen tot gemiddeld 3 procent. Voor de pandemie was de gemiddelde groei 2,4%. Dit komt door de opkomende en ontwikkelende economieën in Azië. Meer dan 70 procent van de toename van de wereldwijde elektriciteitsvraag de komende drie jaar zal waarschijnlijk afkomstig zijn uit China, India en Zuidoost-Azië. Het aandeel van China in het wereldwijde elektriciteitsgebruik zal naar verwachting stijgen tot een nieuw record van een derde in 2025, vergeleken met een kwart in 2015. Tegelijkertijd proberen andere economieën het elektriciteitsverbruik uit te breiden door fossiele brandstoffen te vervangen.

Hernieuwbare energiebronnen domineren elektriciteitsvoorziening

Hernieuwbare energiebronnen zullen de komende drie jaar de groei van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening domineren. Samen met kernenergie zullen ze het overgrote deel van de toename van de wereldwijde vraag tot 2025 dekken en ook snel blijven groeien om aan deze vraag te voldoen. Door de sterke groei van hernieuwbare energiebronnen wordt voorspeld dat hun aandeel in de wereldwijde energieopwekkingsmix zal stijgen van 29% in 2022 tot 35% in 2025, waarbij het aandeel van kolen- en gasgestookte opwekking zal dalen. De CO2-intensiteit van de wereldwijde elektriciteitsopwekking neemt dus af. Door meer te elektrificeren besparen we namelijk energie. Vos: “Bij energieproductie met (fossiele) brandstoffen raak je energie kwijt in de vorm van restwarme. Bij directe omzetting van energie heb je nauwelijks verliezen.”

Vraag en aanbod weersafhankelijk

De vraag naar en het aanbod van elektriciteit wereldwijd zal steeds meer weersafhankelijk worden, zo stelt het IEA-rapport. Extreme weersomstandigheden zijn een terugkerend thema. Droogte, hittegolven en winterstormen komen steeds vaker voor. Vos: “De impact van weersomstandigheden op de vraag naar elektriciteit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Het is daarom zo ontzettend belangrijk om de flexibiliteit van onze energiesystemen te vergroten én tegelijkertijd de voorzieningskracht en veerkracht van onze netwerken te waarborgen.”

Lees hier het hele IEA-rapport.