Een meerderheid van de Nederlandse boeren merkt de effecten van klimaatverandering op in hun bedrijf. Daarom is het tegengaan van klimaatverandering ook urgent voor de landbouwsector. Ruim 70 procent van de boeren wil energie besparen en 57 procent van de boeren overweegt te investeren in duurzame energie. Wind op land wordt als één van de meest positieve opties gezien. Dit blijkt uit een enquête van Nieuwe Oogst onder bijna 1300 boeren en agrarische bedrijven in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Wind op land goedkoop en betrouwbaar

De helft van de boeren merkt in de bedrijfsvoering het effect van klimaatverandering. Dit zit vooral in het weer: het is vaker en langer droog of nat. Ook is er meer schade door hitte. Meer dan de helft van de boeren staat positief tegenover wind op land. Slechts 20 procent is negatief. De belangrijkste redenen voor boeren om te investeren in duurzame energie zijn kostenbesparing en minder afhankelijk zijn van fluctuerende energieprijzen. Bovendien wordt windenergie door sommige boeren gezien als een geschikt aanvullend verdienmodel.

Jan Vos, voorzitter NWEA: “Het is goed om te zien dat de meeste boeren graag willen en dat wind als één van de meest positieve opties gezien wordt. Wat ons betreft is dat ook logisch. Nederland is een fantastisch windland en wind op land is de goedkoopste en betrouwbaarste optie.”

Belemmeringen

Toch ziet maar liefst 65 procent van de boeren ook belemmeringen voor het toepassen van duurzame energie en het besparen van energie. De grootste belemmeringen zijn de onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid en de zorgen over het volle elektriciteitsnet. Boeren willen dat het overheidsbeleid voor langere tijd stabiel is, willen gerichte en snellere uitbreiding van het elektriciteitsnet en dat er meer zekerheid is over de opbrengst.

Vos: “Boeren benoemen hier terechte punten die wij als windsector ook zien en aankaarten. Duidelijk en betrouwbaar beleid voor de langere termijn is essentieel om als boerenbedrijf de juiste keuzes te maken die niet alleen goed zijn voor de natuur, maar ook economisch perspectief bieden. Dit moet hand in hand gaan. Het elektriciteitsnet moet in een hoog tempo verder uitgebreid worden, zodat boeren hun opgewekte energie ook kwijt kunnen op het net.’

De rapportage van het onderzoek is hier te vinden.