In de ministerraad is vandaag het besluit genomen om het aantal te bouwen windparken tot 2030 te verdubbelen. Om Nederland te kunnen voorzien van groene energie is de eerdere ambitie van 11,5 gigawatt verhoogd naar 21,5 gigawatt. Dit staat gelijk aan zo’n 700 extra windturbines die op de Noordzee geplaatst zullen worden. Dit is noodzakelijk om onder andere de industrie te kunnen laten verduurzamen. Om grootverbruiker Tata Steel te kunnen voorzien van groene energie is ruim 6 gigawatt aan offshore wind nodig.

De nieuwe windparken zullen zo gebouwd worden dat de natuur beschermd en versterkt wordt. Dat is mogelijk doordat op de zeebodem rond de paal van de windturbine stenen worden gestort. Die stenen vormen een aantrekkelijke plek voor onderwaterleven. Omdat vissen met netten die over de zeebodem slepen niet is toegestaan binnen de windparken zijn het gebieden die kraamkamers kunnen vormen voor zeeleven. Windparken die al gebouwd zijn in binnen- en buitenland bevestigen dit beeld. Uiteenlopende soorten vis komen in grote getalen voor in en rond de windparken.

Nederland heeft met de Noordzee voor de deur enorme potentie om verder te vergroenen. De extra ambitie voor 2030 is hoopgevend, maar tegelijkertijd een tussenstand. Het eindbeeld waar we naartoe moeten en willen een klimaatneutrale samenleving. Dit betekent dat we in 2050 door zullen groeien naar >72 gigawatt aan offshore wind.