Op donderdag 26 januari wordt op de locatie MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland, een windturbine-simulator in gebruik genomen. Hiermee worden toekomstige onderhoudsmonteurs opgeleid voor een baan in de alsmaar groeiende windindustrie. Voor het onderhoud van deze turbines op zee maar ook op land ontstaat er een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Technisch personeel waar nu eigenlijk al een tekort aan is.

Specialiseren
Om het tekort aan personeel enigszins te kunnen beperken is het ROC van Amsterdam -Flevoland gestart met een keuzedeel voor de techniekstudenten als aanvulling op hun reguliere techniekopleiding onder de naam ‘Onderhoud aan Windturbines’. Hiervoor is onder andere de een windturbinesimulator aangeschaft, waarmee de belangrijkste technieken op een veilige manier in een klaslokaal kunnen worden beoefend.

Samenwerken
Tijdens de opening op donderdag 26 januari wordt niet alleen de ingebruikname van de simulator gevierd, maar ook de samenwerking tussen de windsector, belangenorganisaties, andere scholen en het ROC van Amsterdam – Flevoland. Om deze samenwerking krachtig en toekomstbestendig te maken zijn er intentieverklaring afgesloten met de meeste bedrijven in de windsector, waaronder energie- en onderhoudsbedrijven en windturbinebouwers. Inmiddels hebben de eerste stagiaires zich bij deze bedrijven gemeld.

Om dezelfde samenwerking te kunnen verbreden is het ROC van Amsterdam – Flevoland een lid geworden van NWEA en AYOP. Met deze samenwerking hoopt het ROC van Amsterdam – Flevoland voortdurend in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en behoeftes van de sector.