In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 vragen wij een aantal kandidaten naar hun visie op windenergie. Wat wordt de rol van wind in de toekomst? wat zou de overheid moeten doen om dit te stimuleren? En, welk advies hebben zij voor de windsector?

Als vijfde namens de virtueel grootste partij van Nederland, de VVD, Mark Harbers.

Kunt u zichzelf even voorstellen?

Mijn naam is Mark Harbers, nummer 7 op de kandidatenlijst voor de VVD. Ik ben sinds eind 2009 op Binnenhof actief, als Kamerlid en als staatssecretaris. Sinds september 2019 ben ik woordvoerder Klimaat & energie. Ik ben al langer bezig met dit onderwerp. In 2007 werd ik wethouder in Rotterdam met de portefeuille economie, haven en milieu. Daar heb ik me onder andere bezig gehouden met het Rotterdam Climate Initiative.

Wat vindt u van windenergie?

De VVD is vastberaden om het klimaatprobleem op te lossen. We staan achter de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Het gebruik van fossiele energie was nooit een doel op zichzelf, maar dat was lange tijd het enige dat beschikbaar was. Nu is er ook schone energie en daar moeten we naar overschakelen. Nederland is geen groot land, en we hebben geen bergen dus van stuwmeren en waterkracht moeten we het niet hebben. Wind, zon en kernenergie zijn onze opties, aangevuld met geothermie en aquathermie. Het mooie van windenergie is dat je alleen de installatie hoeft te bouwen, de energie levert de natuur daarna gratis.

Stelling 1: Windenergie zal de komende jaren zowel op land als op zee moeten groeien om het Parijsakkoord te halen

Op dit moment nog eens. Windenergie moet nog fors gaan groeien, de komende jaren ook nog op land. Maar wij steunen ook de regio’s die besluiten meer op zon in te zetten. Op langere termijn dus na 2030 is de ideale mix: wind op zee, zon op daken en een paar kerncentrales.

Stelling 2: Windenergie kan alleen floreren als overheid zorgt dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd

Oneens. De vraag is of de overheid dit moet doen, met name de elektriciteitsbedrijven hebben hier een rol. Het Parijsakkoord is alleen haalbaar als we grootschalig overschakelen op elektrificatie. De behoefte aan stroom wordt de komende jaren nog veel groter, dus eerlijk gezegd begrijp ik de zorgen over uitblijven van de vraag niet zo goed.

Stelling 3: Windenergie is de belangrijkste energiebron in 2050

Principieel gezien moet ik oneens antwoorden want het is niet precies in te schatten hoe de mix er over 29 jaar uitziet. Maar tegelijkertijd zal wind dan wel een van de belangrijkste bronnen zijn. Het is zaak om energietransitie slim te doen. Dus wind op de Noordzee, zon op daken. En op land kijken waar wind wel kan en waar dat landschappelijk niet wenselijk is.

Afsluitend, wat zou u nog willen meegeven aan de windsector?

Span je tot het uiterste in voor draagvlak en participatie. Het is zaak écht te kijken hoe je de omgeving goed kunt betrekken en daar rekening mee te houden. Inspraak en draagvlak behelst meer dan het nog één keer uitleggen.

Meer weten over Mark? Volg hem via zijn persoonlijke VVD-pagina hier, of hier op Twitter.

Interviews met andere kandidaten lezen? Kijk hier in ons Dossier Tweede Kamer Verkiezingen 2021.