Tijdens de afgelopen ALV hebben wij zes nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Ieder met hun eigen verhaal, hun eigen visie op de wind en hun eigen speerpunten waarvoor ze zich gaan inzetten. Maar welke zijn dat eigenlijk? Om daar achter te komen stellen ze zich kort voor.

Met vandaag: Marc Schmitz, Managing Director bij de Rabobank.

Even voorstellen

Sinds het begin van mijn werkzame leven ben ik actief in de duurzame energie sector, de eerste jaren bij Nuon (nu Vattenfall) en vervolgens  22 jaar bij de Rabobank.  Nu ben ik binnen Rabobank verantwoordelijk voor de financiering van duurzame energie projecten in Europa. Wij zijn onder meer betrokken geweest bij de financieringen van vele (grote) onshore windparken in Nederland en zijn een pionier geweest bij het financieren van offshore windparken in Europa, waarvan het Prinses Amalia windpark in 2006 de eerste was.

Link met wind energie

Zelf ben ik al mijn hele werkende leven actief in de wind sector en ben in veel verschillende Europese landen betrokken geweest bij het financieren van wind op land en wind op zee, vaak in leidende rollen. Verder heb ik een enorme groei in de professionalisering van de sector gezien. Er zijn enorme efficieëntieslagen gemaakt, waardoor de wind parken met weinig of soms zelfs geen subsidie rendabel zijn. De sector heeft ook een steeds belangrijkere rol in de energie transitie die we de komende jaren door moeten gaan maken. Wind zal een steeds groter onderdeel van de energiemix zijn.

Waarvoor ga ik me inzetten

Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren door de NWEA te ondersteunen met adviezen over de financierbaarheid van windprojecten richting de sector en de overheid. Tevens kan ik daarbij ook aangeven welke voorwaarden nodig zijn om een wind project financierbaar en rendabel te maken. Ook heb ik aanzienlijke ervaring met het financieren van projecten waarvoor geen subsidies meer worden verstrekt en  die voornamelijk gebaseerd zijn op langjarige elektricteitsafname contracten met bijvoorbeeld bedrijven.

Meer weten over Marc? Volg hem hier op LinkedIn.