Van Oord is wereldwijd actief als toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieprojecten (olie, gas en wind) met innovatieve oplossingen voor maritieme uitdagingen. Veiligheid en duurzaamheid gaan in dit opzicht hand in hand.

De opwarming van de aarde en de noodzaak om de wereldwijde CO2-uitstoot terug te dringen, vergroot de vraag naar duurzame energie. Van Oord heeft de afgelopen vijftien jaar een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in de aanleg van offshore windparken. Daarmee is het bedrijf een van de voorlopers in de energietransitie naar duurzame energie. Wij leveren een grote bijdrage aan het concurrerend maken van windenergie door onze innovatieve oplossingen.

Wij bieden totaaloplossingen, vaak in de vorm van turnkey-projecten, waarbij we de zorg van het hele traject op ons nemen: van ontwerp en inkoop tot bouw (EPC: engineering, procurement and construction). We zijn gespecialiseerd in BoP-opdrachten (Balance of Plant: alle hulpcomponenten en hulpsystemen anders dan de windturbinegenerator) en in T&I-projecten (transport en installatie).