Statkraft is de grootste producent van duurzame energie in Europa. Statkraft produceert stroom met waterkracht, windkracht, zon, en gascentrales. Daarnaast leveren wij warmte en zijn wij actief in de handel in energie. Statkraft heeft 3.400 werknemers in 16 landen.

Het Amsterdamse kantoor van Statkraft is opgezet in 1998. De activiteiten die op dit moment ontplooid worden omvatten emissiehandel, handel in (duurzame) certificaten, en de ontwikkeling, bouw en exploitatie van grootschalige zonneparken in Nederland en andere Europese landen.

Als Europa’s grootste producent van duurzame energie speelt Statkraft een centrale rol in het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.