Shell is een internationaal energiebedrijf dat bezig is om op economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde wijze de wereldwijd groeiende vraag naar meer en schonere energie-oplossingen te beantwoorden. Hierbij zal offshore wind in Nederland een belangrijke rol gaan spelen.

Shell is onderdeel van het Blauwwind consortium dat de Borssele 3&4 windparken gaat bouwen en exploiteren. De windparken zijn ontworpen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW, genoeg om ongeveer 825.000 Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Daarnaast is Shell al meer dan 10 jaar 50% eigenaar van NoordzeeWind, het eerste Nederlandse offshore windpark.