RWE leidt de weg naar een groene energiewereld. Met een veelomvattende investerings- en groeistrategie willen we in 2030 onze krachtige, groene opwekcapaciteit internationaal hebben uitgebreid tot 50 gigawatt. We investeren daarvoor dit decennium 50

miljard euro bruto. De portefeuille is gebaseerd op wind-op-land, wind-op-zee, zon, waterstof, batterijopslag, biomassa en gas. RWE heeft vestigingen in de aantrekkelijke markten van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. RWE heeft wereldwijd zo’n 19.000 mensen in dienst en heeft een duidelijk doel voor ogen: klimaatneutraal in 2040. Op weg daar naartoe hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld voor alle activiteiten die broeikasgasemissies veroorzaken. Het Science Based Targets-initiatief bevestigt dat deze emissiereductiedoelstellingen in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs. Geheel in de geest van het doel van de onderneming: Our energy for a sustainable life.

Wind is een belangrijke bron van schone energie. Daarom ontwikkelen, bouwen en exploiteren wij al 30 jaar windparken in Nederland. Het eerste windpark werd in 1988 gebouwd in Urk.  Inmiddels zijn wij in Nederland een van de grootste exploitanten van windenergie. Voor onze onshore en offshore projecten werken wij onder meer samen met overheden, wetenschap en natuurorganisaties; ook trekken we samen op met lokale belanghebbenden. Door samen te werken, partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen vormen we met elkaar een drijvende kracht die de energietransitie verder brengt.