North Sea Port is met de havengebieden Vlissingen, Terneuzen en Gent een West-Europese haven die zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9.100 hectare en twee landen: België en Nederland. Door de ligging aan de Noordzee is de haven rechtstreeks bereikbaar voor grote zeeschepen, waardoor de offshore wind industrie sinds het eerste project in 2009 optimaal bediend wordt. Inmiddels zijn een belangrijk deel van de 550 bedrijven in het havengebied van North Sea Port betrokken geweest bij de bouw en installatie van ruim 65 windparken op zee.

De ligging, multimodaliteit en diversificatie in goederen en segmentenmaken van North Sea Port een belangrijke Europese haven: de derde belangrijkste wat betreft toegevoegde waarde en negende op vlak van goederenverkeer.