Ecovolt is een jong bedrijf, opgericht in 2014 door 2 ervaren energiespecialisten. Het ervaringsgebied omvat aanleg en beheer van midden spanning installaties voor velerlei toepassingen bij veel bedrijven en bij netbeheerders. Die ervaring bracht hen ertoe om in 2014 Ecovolt op te richten. Het doel van Ecovolt is om energievoorzieningen te beheren en ondersteuning te bieden bij het verduurzamen van uw bedrijf; de motieven om zich hiervoor in te zetten zijn helder: het gebruik van fossiele brandstof moet de wereld uit.

Op veel gebieden wordt de energietransitie zichtbaar; Ecovolt wil op het gebied van evenementen toonaangevend worden in de energievoorziening.

We zetten ons in om vanuit een MVO optiek onze bedrijfsvoering te organiseren. We houden in onze bedrijfsvoering nadrukkelijk rekening met mens, milieu en maatschappij.  Waarom? Omdat we dat belangrijk vinden!