De Rijke Noordzee (kennispartner NWEA): Een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven. Dát is onze droom. Aan de basis ligt een even simpel als doeltreffend inzicht: windparken op zee kunnen fungeren als kraamkamers van onderwaternatuur. Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bezaaid met oesterbanken, waar vissen, schaal- en schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is door visserij en ziektes de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. Als we die riffen terug willen brengen, zijn actieve ingrepen noodzakelijk.

Website: https://www.derijkenoordzee.nl
Contactpersoon: Erwin Coolen
Email: communicatie@derijkenoordzee.nl