De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) is eind jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan als initiatief van een groepje mensen dat een concrete bijdrage wilde leveren aan een duurzame toekomst. Iedereen kan lid worden van de coöperatie en de CWW telt nu ruim 500 leden, vooral in de regio Waterland. Met geld dat deze leden aan de coöperatie hebben geleend, aangevuld met een banklening, hebben we drie windturbines vlak bij Marken geplaatst. Deze turbines waren in 2011 technisch afgeschreven en zijn toen vervangen door twee veel grotere molens.

De stroom die de molens opwekken, verkopen we en van de opbrengsten lossen we de leningen af en betalen we rente aan onze leden. Verder gaat een groot deel van de winst naar de Stichting Duurzaam Waterland die met dit geld talloze projecten subsidieert.

Website: https://www.cwwaterland.nl/
Contactpersoon:
Email: