Bosch & van Rijn is een vooraanstaand adviesbureau voor zonne- en windenergieprojecten. Onze adviseurs zijn expert op het gebied van MER’s, bestemmingsplannen en vergunningen. We leveren opbrengstberekeningen en studies naar omgevingsaspecten (externe veiligheid, geluid, schaduw, ecologie en landschap). We zijn gespecialiseerd in omgevingsmanagement en samenwerking met gemeenten, provincies en andere overheden.

Onze missie:

Duurzame energie is er in overvloed, klaar om te worden geoogst. Ons doel is om meer duurzame energie in Nederland te ontwikkelen en de acceptatie van duurzame energie te vergroten. Samen werken we aan een toekomst die draait op hernieuwbare energie.