Energie
Windenergie: energie opwekking door middel van windmolens. Deze streek ligt in een gunstig windgebied waardoor windmolens snel rendabel zijn. Tevens is Bakker Bierum actief op het gebied van zonne-ernergie.