Met de ambitie in Nederland en in de rest van de wereld om de uitstoot te verminderen, is er vraag naar alle duurzame energiebronnen. Met windenergie opgewekt op land, kan meer dan 50% van de Nederlandse huishoudens van stroom worden voorzien. Echter de ruimte op land is schaars en er stranden veel projecten voor traditionele windturbines omdat niemand die in zijn achtertuin wil.

TULYP Wind is economisch rendabeler dan zonne-energie, en beter inpasbaar dan de traditionele (grote) windturbines. Door een betere acceptatie, Dutch Design en minder (milieu) effecten (geluid, slagschaduw, horizon invulling, radar reflectie), zal de TULYP windmolen inpasbaar zijn waar traditionele windoplossingen stranden en/of niet mogelijk zijn.

Door een samenwerking met expert partijen, als TNO (ECN), TU Delft en Pontis Engineering, is een solide basis gelegd voor de innovatie. In het ontwerp is sterke focus gelegd op het verminderen van de onderhoud, waardoor de windturbine een lage operationele kosten zal hebben. Door stapsgewijs TULYP molens te plaatsen, kunnen burgers, (familie) bedrijven, overheden (zoals waterschappen) en ontwikkelaars werken aan hun eigen energie transitie.