Windturbines en gezondheid omwonenden

Windturbines en gezondheid omwonenden

U bent hier:
Verwachte leestijd 2 min

Dit artikel is onderdeel van een serie van vier artikelen over geluid en windturbines. Lees de andere artikelen via deze pagina.

In verschillende media wordt regelmatig benoemd dat windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid. De link tussen geluid van windmolens en gezondheid is echter veel minder direct en verschilt per locatie. Voor directe schade aan de gezondheid is in geen enkel onderzoek tot nu toe een direct verband gevonden.

Omdat in de (nabije) toekomst wereldwijd steeds meer windparken worden gebouwd, wordt er veelvuldig onderzoek gedaan naar de effecten van het geluid dat deze produceren op de gezondheid van omwonenden. Een van de meest vooraanstaande wetenschappers die onderzoekt of deze relatie bestaat is de Deense wetenschapper Aslak Poulsen. In verschillende onderzoeken is hij nagegaan of windturbinegeluid bij omwonenden leidt tot meer diabetes, depressiviteit, hartklachten, beroertes en problemen bij zwangerschappen. In deze onderzoeken is geen relatie gevonden tussen windturbinegeluid, waaronder LFG, en de frequentie waarmee de genoemde gezondheidsklachten voorkomen bij omwonenden. Hiermee is op basis van huidig wetenschappelijk onderzoek te stellen dat er geen reden is aan te nemen dat windturbinegeluid slecht is voor de gezondheid.

Voor directe schade aan de gezondheid is in geen enkel onderzoek tot nu toe een direct verband gevonden. Het RIVM heeft dit in 2020 in uitgebreid onderzoek wederom bevestigd dat er geen directe link is tussen gezondheid en windmolengeluid. Oftewel: als je naast een windmolen woont word je niet automatisch ziek. Wel is er sprake van dat sommige mensen hinder kunnen ondervinden van het geluid van windturbines. Doorgaans wordt uitgegaan van 8% van de mensen die nadrukkelijk hinder ondervindt door geluid. Bij een deel van deze mensen kan die hinder leiden tot slaap- en concentratieproblemen. Dat is heel vervelend voor de betrokkenen. Echter, evenals bij andere geluidsbronnen, zoals wegen, spoor en luchtverkeer, accepteert de Nederlandse overheid een zekere mate van hinder van windturbines. Omwonenden van windturbines worden op dezelfde manier beschermd als mensen die als geluidshinder ervaren door wegen, spoor en luchtverkeer.

Nieuw onderzoek door LUMC

De afgelopen maanden is dr. De Laat regelmatig in het nieuws geweest. Diens onderzoek zou uitwijzen dat er een veel directer verband is tussen het geluid door windturbines en gezondheidsklachten bij omwonenden dan het RIVM en alle andere onderzoeken laten zien. Op moment van schrijven is het onderzoek van de Laat niet gepubliceerd. De conclusies, zoals weergegeven in de media, zijn niet in lijn met recente conclusies van het RIVM. Het is voor de windsector zonder inzicht in het onderzoek niet mogelijk om er inhoudelijk op in te gaan. NWEA spoort de heer De Laat aan om zijn onderzoek zo snel mogelijk openbaar te maken zodat het gesprek over zijn bevindingen gedegen kan plaatsvinden in plaats van op basis van voorlopige niet-verifieerbare resultaten.

Meer factsheets over geluid

Deze factsheet maakt onderdeel uit van onze serie over geluid. Lees ook onze andere artikelen:

Dit artikel is onderdeel van een serie van vier artikelen over geluid en windturbines. Lees de andere artikelen ook via deze pagina.

Heeft dit artikel je geholpen?
Unlike 16
Aantal keer bekeken: 2367
Ga naar de bovenkant