Handreiking en afvinklijst kleine- en miniwind

Handreiking en afvinklijst kleine- en miniwind

U bent hier:
Verwachte leestijd 1 min

In 2017 heeft de NWEA Werkgroep Kleine- en Miniwind twee documenten opgesteld om het plaatsen van dit type turbines te vergemakkelijken.

Handreiking Kleine- en Miniwind

Doel van deze Handreiking: Deze Handreiking heeft betrekking op miniwind, kleine windturbines en kleine windenergiesystemen die géén IEC 61400-2 certificering hebben. Deze Handreiking somt de eisen en normen op ‘of vergelijkbaar’ -zoals bij alle normen geldt- die worden gesteld aan miniwind en kleine windturbines. Wanneer de fabrikant of leverancier meldt dat hij aan de opgenomen punten in deze Handreiking voldoet, is de desbetreffende windturbine in principe veilig. Het is een eigen keuze of ze daar een certificerende instantie voor inschakelen.

Afvinklijst miniwind en kleine windmolens

Doel van de afvinklijst: De afvinklijst is een hulpmiddel voor gemeentes zodat zij uniform kunnen toetsen of het is toegestaan om een kleine- of miniwindturbine te plaatsen. Wij roepen alle gemeentes op om deze handreiking te gebruiken bij het beoordelen van een aanvraag.

Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

Heeft dit artikel je geholpen?
Unlike 2
Aantal keer bekeken: 1269
Ga naar de bovenkant