In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 vragen wij een aantal kandidaten naar hun visie op windenergie. Wat wordt de rol van wind in de toekomst? wat zou de overheid moeten doen om dit te stimuleren? En, welk advies hebben zij voor de windsector?

Als nummer 2 in onze serie: Joris Thijssen, nummer zes op de lijst van de PVDA.

Kunt u zichzelf even voorstellen?

Hallo, ik ben Joris Thijssen, PvdA kandidaat voor de Tweede Kamer. De afgelopen 20 jaar heb ik mij bij Greenpeace hard ingezet tegen klimaatverandering en voor de doorbraak van schone energie, waarvan de laatste 4 jaar als directeur.

Wat vindt u van windenergie?

Prachtig!

20 jaar geleden was ik met Greenpeace al in de weer om offshore windenergie te promoten, want toen heeft Greenpeace de eerste offshore windmolen ooit geinstalleerd op de Noordzee. Toen was al duidelijk dat de Noordzee een enorme potentie heeft om de samenleving van groene stroom te voorzien en hebben we regelmatig, met EWEA (nu WindEurope red.), rapporten gepubliceerd om dat aan te tonen. Greenpeace publiceerde vaker energiescenario’s voor de wereld, voor werelddelen en voor landen. Later is gebleken dat de uitrol van duurzame energie nóg sneller is gegaan dan Greenpeace voorspelde en dat Greenpeace betere voorspellingen maakte dan bijvoorbeeld de IEA.

Bij het Energieakkoord waren het de PvdA en Greenpeace die ervoor zorgden dat we grootschalig windenergie op zee gingen bouwen met als resultaat dat er een paar jaar later subsidievrije parken werden vergund. Een essentiële en enorme doorbraak voor de energietransitie en heel knap gedaan van de windenergie sector en de overheid!

Stelling 1: Windenergie zal de komende jaren zowel op land als op zee moeten groeien om het Parijsakkoord te halen

Eens. Windenergie is één van de werkpaarden van de energietransitie, met name wind op zee. Windenergie is relatief goedkoop, er is een enorme potentie en in combinatie met groene waterstof zal er ook energie geleverd kunnen worden als het even wat minder waait. Bij wind op land moet er goed worden samengewerkt met de omgeving en de gedragscode wind op land worden gevolgd.

Stelling 2: Windenergie kan alleen floreren als overheid zorgt dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd

Er zal van alles moeten gebeuren om grote hoeveelheden windenergie in het energiesysteem te passen. Betere afstemming van vraag en aanbod is belangrijk. Daarnaast is opslag van elektriciteit ook belangrijk. Uiteraard speelt de overheid daar een belangrijke rol bij. Daarnaast kan de windsector, en andere sectoren, natuurlijk aangeven wat mogelijk is.

Stelling 3: Windenergie is de belangrijkste energiebron in 2050

Het is in elk geval één van de belangrijkste energiebronnen. Zonne-energie zal ook een heel grote zijn en daarnaast hopelijk ook aardwarmte en tegen die tijd getijden en golfenergie. Maar windenergie is zeker een heel belangrijke energiebron.

Afsluitend, wat zou u nog willen meegeven aan de windsector?

Spreek je uit tegen kernenergie, want het leidt op dit moment de aandacht van de meters die de komende jaren gemaakt moeten worden om de doelen van 2030 te kunnen halen. Het is krachtig als de windsector stelt dat zij een grote bijdrage kan leveren aan de 2030 doelen op een goedkopere manier, met meer nieuwe banen en dat kernenergie dat niet kan. Ook voor de periode na 2030 is windenergie een veel logischere kandidaat om 100% schone elektriciteit te leveren.

Meer weten over Joris? Volg hem via zijn persoonlijke PVDA-pagina hier, of hier op Twitter.

Interviews met andere kandidaten lezen? Kijk hier in ons Dossier Tweede Kamer Verkiezingen 2021.