Vanaf 1 augustus is Jan Vos de nieuwe onafhankelijke voorzitter van de Nederlandse Wind- en Energieassociatie (NWEA). Windenergie is één van de belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie en staat volop in de publieke en politieke belangstelling.  Hij volgt Hans Timmers op die de afgelopen zeven jaar voorzitter is geweest. Jan Vos neemt het stokje over middenin de gigantische transitie van de energiesector. De onafhankelijk voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en daarmee van de windsector.

Jan Vos: “De versnelling is enorm. Over 7,5 jaar is 75% van de Nederlandse elektriciteit afkomstig van windenergie. De actuele situatie vraagt echter nog meer inspanningen. De heropening van de Nederlandse kolencentrales als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een noodgreep. Het betekent dat we samen het hoofd moeten bieden aan een grote uitdaging. Het betekent ook dat we sneller moeten werken aan echte oplossingen. Duurzame energie is schoon, goedkoop en geopolitiek verstandig. Onze leden staan klaar om hun bijdrage te leveren.”

Jan Vos (50) studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maakte carrière als ondernemer en politicus. Terugkerende onderwerpen in zijn bedrijven of functies zijn internationale economie, ICT en investeringsbeleid. Als Tweede Kamerlid had hij het onderwerp Klimaat & Energie onder zijn hoede; de sector en de uitdagingen zijn hem dus goed bekend. Ook na zijn Kamerlidmaatschap mengt hij zich regelmatig in het publieke debat, zo plaatste hij recentelijk een opiniestuk in Financieel Dagblad over het versneld stoppen met gas uit Rusland.

NWEA is een vereniging van meer dan 300 bedrijven actief in de windsector. De voorzitter is onafhankelijk en wordt ondersteund door het bureau van NWEA. Het Algemeen Bestuur benoemt de onafhankelijk voorzitter. De onafhankelijk voorzitter is geen lid van NWEA of werkzaam bij één van de leden. Vanmorgen is Jan Vos gepresenteerd in een speciale Algemene Ledenvergadering. Hij start op 1 augustus.

Volg Jan Vos op LinkedIn en Twitter.