Mondiaal dalen de investeringen in wind op land. De reden? Juridische uitdagingen, gebrekkig politiek draagvlak, onverwachte kostenstijgingen, problemen met vergunningen én het gebrek aan netcapaciteit. Dit terwijl windenergie op land de schoonste, goedkoopste en eenvoudigste manier is om duurzame energie op te wekken. NWEA roept de politiek dan ook op om in zetten op 55 TWh wind en zon op land. 

Investeringen in wind op land gedaald
Al vier kwartalen op rij zijn de investeringen in wind op land gedaald. In de eerste helft van 2023 werd er 64,5 miljard aan investeringen gedaan: een daling van 21 procent vergeleken met de eerste helft vorig jaar. China was goed voor tweederde van de investeringen in wind op land, met een investering van 38 miljard in de eerste helft van 2023. De investeringen in wind op zee stegen zijn wel gestegen, maar konden de daling van de onshore-windenergie op mondiaal niveau niet compenseren.

Goedkoop, eenvoudig en schoon
Jan Vos, voorzitter NWEA: “Windenergie opwekken op land is veruit de goedkoopste en meest eenvoudige manier om snel meer schone, goedkope energie naar burgers en bedrijven te transporteren. In Nederland komt dat volgens Vos door een specifiek juridisch probleem en een gebrekkig politiek draagvlak. Daarnaast spelen meer algemene zaken zoals onverwachte kostenstijgingen, moeizame vergunningverlening en gebrek aan netcapaciteit.”

Wind op land is hard nodig
Vos: “Onze CO2-uitstoot neemt nog steeds ieder jaar toe. Als we onze klimaatverandering willen tegengaan zullen we echt alles moeten doen wat nodig is om onze wereld zo snel mogelijk te decarboniseren.” Wind op land is volgens Vos hard nodig om dit voor elkaar te krijgen. “Dit jaar vierden we de installatie van 6GW wind op land. Een mijlpaal, want het is het resultaat van 10 jaar hard werken door bedrijven, overheden en politiek. De vraag is: wat gaan we de komende tien jaar doen?”

55 TWh wind op land
Gerealiseerde windprojecten laten zien dat wind op land substantieel bijdraagt aan een duurzame energieverzoening en er is ruimte voor verdere uitbreiding. In het Klimaatakkoord is afgesproken om 35 TWh wind en zon op land te realiseren in 2030, maar uit de RES-plannen komt een potentieel van 55 TWh in 2030. Gezien de toenemende vraag naar duurzame energie vindt NWEA het zeer verstandig hier vol op in te zetten, zoals ook naar voren komt in de brief van aan politieke partijen. Vos: “Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers en overheden om gezamenlijk te zorgen voor een goed participatieproces waarbij álle belanghebbenden meegenomen worden. Wij steunen daarom de afspraken uit het Klimaatakkoord en hebben samen met een andere partijen de gedragscode Wind op Land opgesteld.”