Vandaag sluit de RVO-tender voor het windpark Hollandse Kust Noord. NWEA is blij te zien dat ook bij deze tender voor Hollandse Kust Noord, de laatste uit de Routekaart 2023, er meerdere biedingen zijn gedaan door gerenommeerde partijen. Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 Gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen; goed voor 16% van het elektriciteitsverbruik. In 2030 zal er ca. 11 GW aan windparken op zee staan; goed voor 40% van ons verwachte elektriciteitsverbruik in 2030.

Na spectaculaire daling in de gevraagde subsidiebedragen van de eerste en tweede tenders was de derde tender zelfs subsidieloos. De windparken op zee hebben echter een krappe businesscase. Bij de vierde tender was de zorg dat de 50 miljoen die betaald moest worden aan erfpacht een probleem zou zijn, dit bleek niet het geval. Bij de huidige tender was de onvoorziene vraag of ook hier het Corona virus spelbreker zou worden gezien het effect op de energiemarkt. Vattenfall had publiekelijk aangegeven vanwege Corona niet mee te bieden. Eerder wonnen ze nog beide tenders Hollandse Kust Zuid (1400MW).

Dat meerdere partijen nu wel voldoende zekerheden en mogelijkheden zien om een bod neer te leggen biedt volgens NWEA hoop voor het op schema blijven voor de uitrol van wind op zee.

Update 1 mei: RVO heeft op haar site een artikel geplaatst waarin zij melden dat er meerdere biedingen zijn. Naar aanleiding hiervan is bovenstaand bericht geüpdatet.

Update 7 mei: Vandaag hebben Shell en Eneco hun gezamenlijke bod onder de naam CrossWind bekend gemaakt, met daarin veel aandacht voor de ontwikkeling van waterstof in de haven van Rotterdam.