Wereldwijd komt er dit jaar een recordhoeveelheid aan hernieuwbare energie bij. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat er 440 gigawatt aan capaciteit bijkomt, 107 gigawatt meer dan vorig jaar. Dat is de sterkste absolute toename ooit en evenveel als de totale hoeveelheid elektriciteit die Spanje en Duitsland samen kunnen opwekken.

Meer zonnepanelen
Vooral zon neemt in alle bepalende markten toe, waaronder China, de EU, de VS en India. Dit komt vooral door dalende moduleprijzen, meer gebruik van zonnepanelen en beleidsdruk voor grootschalige implementatie. IEA voorspelt dat de cumulatieve wereldwijde hernieuwbare capaciteit eind 2024 meer dan 4500 GW zal bedragen, gelijk aan de totale energiecapaciteit van China en de VS samen.

Herstel wind op land
Na twee jaren van achteruitgang, zal de capaciteitsuitbreiding van wind op land in 2023 met 70 procent herstellen tot 107 GW. Dit komt voornamelijk door de ingebruikname van vertraagde projecten in China als gevolg van de COVID-beperkingen. Daarnaast wordt er ook een snellere expansie verwacht in Europa en de VS, omdat problemen in de toeleveringsketen de ingebruikname van projecten van 2022 naar 2023 hebben gedreven. Er wordt niet verwacht dat de groei van wind op land de recorduitbreiding van twee jaar geleden zal evenaren.

Versnelling door Russische invasie in Oekraïne
De crisis veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne heeft de inzet van hernieuwbare energie in de Europese Unie versneld. Beleidsmaatregelen in veel Europese landen hebben ertoe geleid dat de prognose voor de uitbreiding van hernieuwbare capaciteit in de EU in 2023 en 2024 met 40 procent naar boven is bijgesteld in vergelijking met voor de oorlog. De snelle groei van zonne-energie is de belangrijkste reden voor de positievere vooruitzichten, goed voor bijna driekwart van de herzieningen van de EU-prognoses. Dit wordt gedreven door hoge elektriciteitsprijzen die zonnepanelen financieel aantrekkelijker maken en door toenemende beleidsondersteuning in belangrijke EU-markten, met name in Duitsland, Italië en Nederland.

Financiële veerkracht
Ondanks uitdagingen als gevolg van volatiele grondstofprijzen, hogere rentetarieven, beperkingen in de toeleveringsketen en handelsmaatregelen, heeft de hernieuwbare energiesector financiële veerkracht laten zien. Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen sectoren en landen. Zo worden Westerse windproducenten worden geconfronteerd met uitdagingen door hoge grondstofprijzen, evenals vergunnings- en veilingontwerpen die geen afspiegeling zijn van veranderende financieringsomgevingen. Hoewel de energiecrisis ook de winstgevendheid van een aantal specifieke elektriciteitsbedrijven heeft geschaad, behouden elektriciteitsbedrijven over het algemeen hun rol als grote investeerders in hernieuwbare energie.

Minder afhankelijk van China alleen
De wereldwijde productiecapaciteit van zonnepanelen zal naar verwachting in 2024 bijna 1000 GW bereiken. De productie van windapparatuur breidt zich langzamer uit en kan tot 2030 moeite hebben om de vraag bij te houden. Hoewel China de wereldwijde productiecapaciteit voor zonnepanelen zal blijven domineren, hebben ook de VS en India flink voor productieprojecten aangekondigd. Dit geeft aan dat de toeleveringsketens op middellange termijn diversifiëren.

Regels die investeringen ondersteunen
IEA geeft aan dat snelle uitbreiding van wind- en zonne-energie gepaard moet gaan met beleid- en marktregels ter ondersteuning van investeringen in netwerkinfrastructuur en flexibiliteit. Een toenemende hoeveelheid elektriciteitsopwekking uit wind en zon wordt in veel markten beperkt, met name waar netwerkinfrastructuur en systeemplanning achterblijven bij de inzet. Meerdere landen in Europa bereiken tegen 2024 een jaarlijks aandeel van meer dan 40 procent wind- en zon.