Holland Solar, NWEA en NVDE zijn zeer blij dat de Tweede Kamer de motie Bontenbal c.s. heeft aangenomen. Deze motie verzoekt de minister om het plafond voor wind en zon op dak en land te verwijderen.

Voor dit jaar geldt er een maximum in de subsidieregeling SDE++ van cumulatief 33,5 TWh zon en wind. Voor 2023 wordt, conform de motie Bontenbal c.s. niet meer uitgegaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terawattuur in 2030 voor zon en wind, maar rekening gehouden met de benodigde groei van zon en wind richting 2030 en 2050. De zon- en windsector in Nederland realiseren daarmee snel hun doelstellingen en dragen bij aan het volledig CO2-neutraal maken van ons land en het verkleinen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas.

We moeten nu geen rem zetten op klimaatoplossingen die ons minder afhankelijk maken van (Russische) fossiele energie. De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe, dus het is belangrijk om juist niet te remmen. Het plafond is achterhaald. Wel is een randvoorwaarde om aandacht te hebben voor de systeemeffecten door het matchen van vraag en aanbod, meer energieopslag en flexibilisering van de vraag. Uitvoering van ‘Samen sneller het net op’ is daarbij cruciaal.

Door dit plafond dreigden veel initiatieven voor wind en zon niet door te gaan. Ook vanuit provincies (IPO) en gemeenten (VNG) was steun voor loslaten van dit plafond.

NWEA, Holland Solar en NVDE danken de Tweede Kamer dat deze in meerderheid heeft besloten om het plafond los te laten.