Vandaag werd in Den Haag het IMVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector ondertekend. Hierin staan afspraken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals het aanpakken en voorkomen van milieuschade en mensenrechtenschending. Vos: “Vol overtuiging zette ik vandaag mijn handtekening namens de Nederlandse WindEnergie Associatie. Risico’s voor mens, milieu en biodiversiteit kun je alleen samen aanpakken.”

Internationale richtlijnen en toekomstige wetgeving
Het convenant heeft een looptijd van vijf jaar en is ondertekend door een brede coalitie. Bedrijven committeren zich met hun handtekening aan het toepassen van internationale richtlijnen van de OESO en VN bij al hun activiteiten. Andere organisaties laten met hun handtekening zien dat ze de inspanningen van bedrijven ondersteunen, monitoren en de acceptatie en integratie bevorderen. Ondertussen wordt er ook IMVO-wetgeving voorbereid. Vos: “Wetgeving laat zien wat bedrijven moeten doen, dit convenant laat zien hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Daarom is het zeer nuttig om voordat er wetgeving van kracht is, samen afspraken te maken in een convenant. Het is en-en.”

IMVO in de windsector
In de windsector is internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk thema. Vos” Er zijn risico’s als het gaat om de schending van mensenrechten, de rechten van lokale gemeenschappen en de aantasting van de natuurlijke omgeving en biodiversiteit. Hier wordt al ontzettend veel aandacht aan besteed binnen de windsector, maar het is goed dat we hier ook op internationaal niveau afspraken met elkaar over maken.”

Samenwerking op Europees niveau
Eerdere convenanten werden op nationaal niveau afgesloten. Dit convenant brengt niet alleen Nederlandse bedrijven en organisaties samen, maar ook uit landen als Denemarken, Zweden en Duitsland. Vos: “Het mooie is dat dit convenant open staat voor deelname van bedrijven over de hele wereld die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Dat is belangrijk, want de energietransitie gaat over alle landsgrenzen heen. Er is dus een internationale aanpak nodig om de samenwerking goed van de grond te krijgen. “

Als organisatie ook het IMVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector ondertekenen? Lees hier meer informatie over het convenant en over deelname.