Om ervoor te zorgen dat windenergie niet alleen duurzaam maar ook maatschappelijk verantwoord is, hebben wij samen met de sector gewerkt aan de totstandkoming van een IMVO-convenant: het Hernieuwbare Energie Convenant. Deze is bijna klaar om ondertekend te worden.

Donderdag 2 februari was er een Catshuisberaad over het wetsvoorstel IMVO en het vestigingsklimaat in Nederland. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het doel van het Hernieuwbare Energie Convenant is om risico’s voor mens en milieu in de gehele toeleveringsketen van de windindustrie op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. De toeleveringsketen verantwoord inrichten dus. Ron Eman, directeur NWEA: “We willen niet wachten op wet- en regelgeving, maar als sector zelf de stap naar voren maken. Immers, in 2030 is circa 75% van alle elektriciteit in Nederland afkomstig van windenergie. We moeten deze enorme transformatie dus meteen verantwoord inzetten”.

IMVO heeft veel aandacht van de sector. NWEA heeft samen met Holland Solar en onder leiding van de SER ruim twee jaar aan dit convenant gewerkt. Daarnaast zijn er veel gesprekken gevoerd met onze leden. Eman: “Het convenant kan onze leden ondersteunen hun productieketens op een verantwoorde manier in te richten.”

Binnenkort zetten wij dan ook onze handtekening onder dit convenant.

Als je meer informatie wilt ontvangen over het convenant, neem dan contact op met de SER.