In de technieksector is er al jarenlang een tekort aan nieuw personeel. Ook in de windsector hebben wij hier last van, ondanks onze inspanningen om de instroom te vergroten uit de bestaande opleidingen. Soms komen de kansen echter uit onverwachte hoek. 

Door de Coronacrisis vliegen we met z’n allen veel minder. Dit heeft niet alleen effect op de piloten, maar ook op beveiligers en ondersteunend personeel. Zo kunnen 117 jongeren hun opleiding tot vliegtuigmonteur niet afronden door een tekort aan stageplaatsen. Hun kennis sluit echter zeer goed aan op de van een windmolenmonteur. Daarom zijn wij benaderd met de kans om zoveel mogelijk van deze monteurs stage te laten lopen in onze sector. Zo maken zij kennis met onze (duurzame) sector, en krijgen wij de kans om hen duurzaam te betrekken bij onze sector.

Wij pakken deze kans natuurlijk met beide handen aan. Daarom zijn wij per direct op zoek naar bedrijven die een, twee of zelfs nog meer studenten een stageplaats kunnen aanbieden in de periode februari tot juli 2021.

Heeft u een ander soort stageplaats beschikbaar?

Niet alleen vliegtuigmonteurs zoeken stageplekken. Studenten met een civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische achtergrond zoeken ook naar stageplekken. En ook hen kunnen we goed gebruiken in de sector. Het is onze taak om deze studenten, van MBO to WO, op te leiden tot young professionals in de wind.

Dit biedt ons als sector kansen om te zorgen voor voldoende instroom, op zowel de korte, als de lange termijn. De Kustcoalitie gaat hiervoor de link tussen studenten en bedrijven faciliteren. Daarvoor horen we graag wat voor soort stagiaires uw bedrijf goed kan gebruiken de komende jaren. Zo kunnen wij zorgen dat opleidingen hierop aan gaan sluiten, en dat u voldoende mensen kunt aannemen de komende jaren.

Doet u met ons mee? Meld u voor 15 december vrijblijvend aan als geïnteresseerde bij Erik van Diest of Erwin Coolen. Na 15 december nemen wij contact met u op om de vervolgstappen te bespreken.