Namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ‘Het Versnellingshuis’, nodigt ECHT u van harte uit om deel te nemen aan de eerste strategie meeting inzake het ‘Moonshot Project Circulariteit’. Het doel van deze meeting is het identificeren, presenteren en ontwikkelen van business cases zodat we samen met de toonaangevende ketenpartijen concrete stappen kunnen zetten naar een circulaire wind economie.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de value chain meetings. De eerste bijeenkomst zal betrekking hebben op de huidige circulaire initiatieven en business cases voor een circulaire wind industrie. In de strategie meeting, welke zal plaatsvinden op vrijdag 28 augustus 2020 van 10:00 – 12:00 uur, gaan we het hebben over de impact van de Green Deal en de toekomstige wet- en regelgeving van de wind industrie. Tijdens deze meeting zullen er een aantal grote partijen en sprekers aanwezig zijn. Wie dit zijn hoort u snel!

Naderhand zal een select gezelschap van deelnemers uitgenodigd worden om deel te nemen aan de CIRCO track, welke kan leiden naar circulaire wind consortia. Bent u geïnteresseerd en wilt u graag betrokken zijn bij het zetten van de eerste stappen naar het verwezenlijken van de doelen die gesteld zijn door de EU Green Deal en de Nederlandse Overheid, vult u dan dit formulier in.

Ga naar de website van ECHT voor meer informatie: https://www.echt.community/circular-wind/