De Europese Commissie heeft haar Green Deal Industrial Plan gepresenteerd. Dit plan bestaat uit een Net Zero Industry Act (NZIA) en een Critical Raw Materials Act (CRMA). Het doel is de productie van schone technologieën op te voeren en de EU beter uit te rusten voor de overgang naar schone energie. Jan Vos, voorzitter NWEA: “Dit plan is een stap in de goede richting, maar het is niet vergaand genoeg.”

Er moet veel meer gebeuren

De voorstellen voor een NZIA en een CRMA zijn volgens Vos van groot belang voor de uitrol van hernieuwbare energie. “Er moet veel gebeuren om ons energiesysteem onafhankelijk te maken van Gronings en Russisch gas én betaalbaar en betrouwbaar te houden. Ons kabinet wil alleen op het Nederlandse deel van de Noordzee al 70 GW bouwen en dat is een goed plan.” Volgens Vos wordt onderschat hoeveel fabrieken, havens, installatieschepen en andere infrastructuur hiervoor nodig zal zijn. “Om nog meer te zwijgen over de versterking van onze energienetten.”

Grootschaliger en breder investeren

Als we ons klimaatbeleid willen laten slagen moet er grootschaliger en breder actie worden ondernomen. Vos: “Er zijn mooie voorbeelden van hoe dat kan. Neem bijvoorbeeld de recente investering in een fundatiefabriek voor windturbines van Invest-NL en met steun van het ministerie van EZK.”

Minder afhankelijk

Met de Critical Raw Materials Act is de EU van plan om voldoende beschikbaarheid van kritieke grondstoffen zoals lithium en kobalt te gaan bereiken. Deze grondstoffen zijn onder andere nodig voor windmolens, zonnepanelen en batterijen. Voor sommige van deze kritieke grondstoffen is Nederland momenteel afhankelijk van landen buiten de EU die 90 procent van de wereldproductie bezitten. Vos: “Het is belangrijk om snel eigen mijnbouw te ontwikkelen om zeldzame aardmetalen in Europa te kunnen delven. Ook het verkorten van procedures voor de installatie van nieuwe duurzame energie, zoals voorgesteld door de Commissie, is hard nodig.”

De voorstellen worden de komende maanden besproken in de EU Raad voor Concurrentievermogen. Na akkoord in deze Raad en na de onderhandelingen met het Europees Parlement is het Kabinet voornemens dit pakket om te zetten in regelgeving. Vos benadrukt: “Zonder gerichte investeringen en het brede besef dat we het klimaatprobleem alleen oplossen als onze ecologie voorop staat, kunnen we de opwarming van de aarde niet beperken tot 1,5 graad.”