Fase 4: Bouwfase

Omschrijving
In deze fase wordt het windpark gebouwd en opgeleverd. De ontwikkelaar is in deze fase gericht op een realisatie binnen de bouwplanning en binnen het budget. Daarnaast dient hij ervoor te waken dat geen onnodige overlast op de omgeving of ongelukken zullen plaatsvinden en geen schade aan het milieu wordt toegebracht.

Verantwoordelijke stakeholder is de ontwikkelaar.

Start en einde contracteringsfase

Start fase Einde fase
Financial close Start energieproductie
Alle bouw- en financieringscontracten getekend Eindoplevering windpark

Uitdagingen en participatie-instrumenten
De navolgende tabel koppelt de verschillende uitdagingen in deze projectfase aan een plan van aanpak en participatie-instrumenten.

Uitdagingen Plan van aanpak Participatie-instrumenten
1 Behoud van maatschappelijk draagvlak

Voorkomen / minimaliseren hinder op de omgeving door de bouwwerkzaamheden (geluid, stof, verkeershinder) en opstarten windpark (testfase)

Voorkom vertragingen in de bouw

Het draagvlak bij de directe omgeving van het windpark kan deuken oplopen als het bouwproces niet goed verloopt of niet goed gecommuniceerd wordt. De houding van de ontwikkelaar en van de bouwbedrijven ten opzichte de omgeving is daarbij cruciaal. Soms kan door kleine aanpassingen in het bouwplan, schade en overlast op de omgeving verminderd worden tegen geringe of verwaarloosbare meerkosten.