Terwijl in Nederland het proces om te komen tot een nationaal Klimaatakkoord in volle gang is, verschenen er eerder deze week berichten in de media dat nationale energie- en klimaatplannen in Europa in het algemeen onvoldoende zijn. Na een tussentijds onderzoek van die plannen voor de periode 2021 tot 2030 waarschuwt de Europese Commissie dat de Europese Unie haar doelstellingen voor verduurzaming van de energieproductie van 32% in 2030 niet gaat halen als de plannen niet verbeteren. Landen hebben nog tot eind 2019 om hun plannen definitief te maken.

Maar liefst 15 van de 28 lidstaten moeten ambitieuzer aan de slag met maatregelen voor verdere verduurzaming van hun energievoorziening. Nederland zit daar niet bij omdat daarvoor nog geen goede beoordeling gegeven kon worden. Het concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021-2030 wat  Nederland eind vorig jaar heeft ingediend is vooral gebaseerd op het regeerakkoord uit 2017 en het Energieakkoord uit 2013. Voor het uiteindelijke nationale energie- en klimaatplan van Nederland zal het verwachte nationale Klimaatakkoord van Nederland nog van grote invloed zijn.

Giles Dickson, CEO WindEurope, presenteerde onlangs tijdens de WindDays van NWEA alvast een aantal aanbevelingen voor Nederland, dat met windenergie inzet op de goedkoopste manier voor verduurzaming van de energieproductie. Dickson in het persbericht van WindEurope: “Detailed, ambitious and clear Plans will encourage the renewables industries to invest. The wind industry alone employs 300,000 people in Europe, is a major European exporter and brings investment to local communities.”