Met roodgekleurde kaarten geven netbeheerders aan dat het elektriciteitsnet vol is, maar is dat ook zo? Brancheverenigingen Holland Solar, NWEA en Energie Samen zien dat in een groot deel van deze gebieden nog veel mogelijk is als netbeheerders samen met marktpartijen aan de slag gaan met het flexibel inregelen van het elektriciteitsnet en de verzwaringsopgave efficiënter inrichten.

Wat is er nog wél beschikbaar?

Sinds 25 november 2022 zijn netbeheerders verplicht om, tijdelijk en tegen een vergoeding, elektriciteitsproducenten af te schakelen op momenten dat er zo veel elektriciteit op het net wordt ingevoed dat het elektriciteitsnet vol dreigt te raken. Dat afschakelen gebeurt nog nauwelijks, terwijl delen van het net door netbeheerders nu als wel als ‘vol’ worden verklaard. Het is daarom belangrijk dat netbeheerders eerst optimaal gebruik maken van de capaciteit die nog wel op het net beschikbaar is, voordat ze aangeven dat het elektriciteitsnet vol is.

Andere oplossingen beschikbaar

Er nog een groot aantal andere oplossingen beschikbaar en in ontwikkeling om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten, naast het tijdelijk en tegen betaling afschakelen van elektriciteitsproducenten. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk opslaan van elektriciteit in batterijen, zodat de elektriciteit ingevoed kan worden als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Ook het direct omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof kan helpen. Zonneparken kunnen op slechts een gedeelte van de maximale productiecapaciteit aangesloten worden. Zonneparken kunnen gecombineerd worden met windmolens. En het delen van energie op lokaal niveau door energiecoöperaties van burgers en bedrijven kan ook een prima oplossing zijn om beter gebruik te maken van de netcapaciteit die beschikbaar is.

Kerntaak

Holland Solar, NWEA en Energie Samen roepen netbeheerders op zich te richten op hun kerntaak: het aanleggen en onderhouden van het elektriciteitsnetwerk zodat het benodigde transport van elektriciteit wordt mogelijk gemaakt. Het is belangrijk dat zij bewaken dat dit effectief en (kosten)efficiënt gebeurt. Als sector zijn we bereid hieraan een bijdrage te leveren, zonder dat er bij voorbaat specifieke oplossingen worden uitgesloten. Meer duurzame energie is immers de oplossing, niet het probleem.