Export

De kern van de vereniging wordt gevormd door de Commissies, Subcommissies, werkgroepen en platformen van NWEA. Het beleid waar wij voor lobbyen wordt hierin vormgegeven en afgestemd door en met de leden. Elke (sub)commissie en werkgroep heeft een voorzitter vanuit de leden, en wordt ondersteund vanuit het bureau van NWEA met een secretaris.

De onderwerpen zijn verdeeld over de hoofdthema’s, Wind op Land, Wind op Zee en Export. Deze vormen onze drie hoofdcommissies, waarin de hoofdlijnen worden besproken. Meer gespecialiseerde onderwerpen zoals netinfrastructuur, ruimtegebruik of het Handboek Risicozonering Windturbines worden besproken in de subcommissies en werkgroepen, die terugkoppelen aan de hoofdcommissies. Daarnaast zijn er nog een aantal platformen waarin overkoepelende onderwerpen worden besproken zoals sectorcommunicatie.

Leden van NWEA kunnen van alles wat er speelt op de hoogte blijven door zich aan te melden als agendalid. Op deze manier ontvangen zij de stukken voorafgaand aan elke vergadering, en kunnen zij op verzoek inspreken op een vergadering. Leden die graag actief inhoudelijk willen bijdragen kunnen lid worden van een de (sub)commissies of werkgroepen.

Het volledige overzicht van de verschillende subcommissies en werkgroepen staat hieronder.