Eneco en Shell krijgen via hun joint ventures Ecowende en SchakelWind een vergunning voor het bouwen van 700 MW aan windturbines op Kavel VI van Windenergiegebied Hollands Kust (west) op de Noordzee. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend gemaakt.

Het windenergiegebied Hollandse Kust West (HKW) ligt 53 kilometer van de Nederlandse westkust. Binnen het windenergiegebied liggen twee kavels die eerder dit jaar zijn aangeboden via een tender: HKW VI en VII. In november van dit jaar won Oranje wind Power II, dochteronderneming van RWE AG, de tender van Kavel VII. De andere kavel van deze tender is nu gewonnen door Eneco en Shell.

Jan Vos, voorzitter NWEA: “Windenergie op onze Noordzee is het prijsbewuste en geopolitiek verstandige antwoord op de klimaatcrisis, de energiecrisis en de ecologische crisis. Het is een grote stap in de goede richting.”

NWEA vindt dat bij de grootschalige uitrol van windenergie op zee het ecosysteem van de Noordzee versterkt moet worden. Dat kan onder meer door kunstmatige riffen aan te leggen die een schuilplaats bieden aan kwetsbare soorten. Vos: Het do no harm–principe is niet genoeg. De windsector moet per saldo positieve impact maken.“

De biodiversiteit van de Noordzee heeft een brede en holistische aanpak nodig. ‘’We moeten negatieve invloeden op ecosystemen wegnemen en natuurversterking groter aanpakken. Dat verdient onze aarde

Maatschappelijke waarde en innovatie-kracht

Naast IMVO en circulariteit is ecologie een aanvullend criteria voor de komende tender van kavels IJVER I-IV. Voor systeemintegratie staat dit nog niet vast. Vos: “In het belang van de energietransitie is het wenselijk om dit wel te doen. In een tender is een integrale aanpak mogelijk. De HKW SI-tender heeft laten zien dat er veel mogelijk is én er interesse voor is in de markt. Ontwikkelaars kunnen relatief grote investeringen doen in Nederland, omdat de verwachting is dat deze ook inzetbaar zijn in andere landen. Met andere woorden: met deze tender creëer je maximaal maatschappelijke waarden en innovatie-kracht voor Nederland.”

NWEA feliciteert Eneco en Shell met het winnen van de vergunning voor Kavel VI van Hollandse Kust West en wenst hen veel succes met de verdere voorbereidingen en de bouw van het windpark.