Windenergie is goed voor 300.000 banen in Europa en draagt ​​elk jaar 37 miljard euro bij aan het BBP van de EU volgens het nieuwe rapport van WindEurope: ‘Wind Energy and economic recovery in Europe – How wind energy will put communities at the heart of the European recovery”. Europees leiderschap op het gebied van windenergie zal banen blijven stimuleren en gemeenschappen ten goede komen. De uitvoering van de nationale energie- en klimaatplannen is essentieel.

Als regeringen hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) volledig uitvoeren, zal Europa in 2030 meer dan twee keer zoveel windenergiecapaciteit hebben als nu. En tegen 2030 50% meer banen in de wind – 450.000. Wind zal 30% van het Europese elektriciteitsverbruik uitmaken, tegenover 15% nu. En het draagt ​​€ 50 miljard bij aan het BBP van Europa.

Maar zoals ze nu staan, zullen de NECP’s moeite hebben om dit waar te maken. Ze geven onvoldoende zicht op wanneer en hoe overheden nieuwe windparken gaan veilen. En ze vereenvoudigen het proces om vergunningen voor windparken te krijgen niet. Als dit niet verbetert, zal Europa niet genoeg nieuwe wind hebben en zelfs 20.000 banen verliezen in vergelijking met vandaag.

Investeren in windenergie draagt ​​bij aan het herstel van Europa. Elke nieuwe turbine die in Europa wordt geïnstalleerd, genereert gemiddeld € 10 miljoen aan economische activiteit. Dit is verspreid over de 248 fabrieken in Europa die turbines en componenten produceren – en iedereen betrokken bij planning, constructie, logistiek en R&D. De uitbreiding van windenergie zal Europa ook helpen zijn mondiale leiderschap op het gebied van wind te versterken. 5 van ‘s werelds top 10 turbinefabrikanten zijn Europees – en samen hebben ze een wereldwijd marktaandeel van 42%.

“Investeren in wind zal Europa helpen zijn economie te resetten. Elke nieuwe turbine genereert € 10 miljoen aan economische activiteit. Er wacht een pijplijn van nieuwe projecten om te beginnen. En de uitbreiding van windenergie zoals voorzien in de Nationale Energie- en Klimaatplannen zal 150.000 nieuwe banen opleveren. Op voorwaarde dat regeringen hun plannen correct uitvoeren. Als ze ze niet correct implementeren en als ze de vergunningsregelingen voor nieuwe windparken niet vereenvoudigen, verliezen we banen ”, zegt WindEurope CEO Giles Dickson.

Windparken komen ten goede aan degenen die in de buurt wonen. Windenergie betaalt in heel Europa elk jaar € 5 miljard aan belastingen, vaak rechtstreeks aan achtergestelde plattelandsgemeenten. Veel windparken betalen ook rechtstreeks aan gemeenschappen en lokale organisaties, bieden voordelen in natura en in veel gevallen nemen gemeenschappen deel aan het eigendom van het lokale windpark.

“Burgers en gemeenschappen staan ​​centraal in de energietransitie. En windenergie speelt daarbij een sleutelrol. Wind brengt inkomsten op het platteland. Veel gemeentehuizen in Europa halen meer dan 10% van hun budget uit de lokale windmolenparken ”, zegt Giles Dickson.

WindEurope’s nieuwe rapport ‘Wind Energy and economic recovery in Europe – How wind energy will put communities at the heart of the European recovery’ portretteert 14 voorbeelden van hoe gemeenschappen kunnen profiteren van wind. Dit zijn onder meer lokale burgers die deelnemen aan repowering in Nederland, windmolenparken die helpen bij het repareren en bevoorraden van ziekenhuizen in Griekenland, een windproject dat een COVID-19-noodfonds opzet in het VK en windenergie die rechtvaardige transitieprocessen in Duitsland mogelijk maakt.

Lees het volledige rapport hier.