In 2022 steeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen met 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Tegelijkertijd daalde de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 11 procent. In 2022 was 40 procent van de totale elektriciteitsproductie afkomstig uit hernieuwbare bronnen, waar dit in 2021 nog 33 procent was. In absolute hoeveelheid energie was dit een toename van 39 miljard naar 47 miljard kWh. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De elektriciteitsproductie uit wind steeg met 17 procent, die uit zonne-energie met 54 procent. Volgens het CBS heeft dit voornamelijk te maken met de gestegen capaciteit van elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en de gunstige weersomstandigheden. De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht daalde het afgelopen jaar. In 2021 produceerden biomassa en waterkracht samen nog 9.89 miljard kWh, in 2022 nam dit af naar 8,61 miljard kWh. De totale productie van elektriciteit is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder gelijk gebleven.

Minder elektriciteitsproductie uit aardgas

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nam in 2022 ten opzichte van een jaar eerder af met 11 procent naar 67 miljard kWh. Mede door de hoge aardgasprijzen daalde de productie van elektriciteit uit aardgas met 16 procent. De elektriciteitsproductie uit kolen bleef met 16 miljard kWh gelijk aan de opbrengst van een jaar eerder. Volgens het CBS heeft het opheffen van het productiemaximum bij kolencentrales, sinds juni 2022, hierbij een rol gespeeld.

In- en uitvoer van elektriciteit

In 2022 is de invoer van elektriciteit met 11 procent gedaald naar 19 miljard kWh. De uitvoer nam daarentegen toe met 11 procent naar 23 miljard kWh. Hierdoor werd er in 2022 gesproken van een netto uitvoersaldo, waarbij de uitvoer van elektriciteit groter was dan de invoer. Een jaar eerder was er nog sprake van een gering invoersaldo, waarbij de invoer groter was dan de uitvoer.