Belangrijk nieuws voor ontwikkelaars van windparken: windparken die in bedrijf worden genomen ná 1 juli 2021 moeten voldoen aan strengere eisen volgend uit de RfG. Er geldt een uitzondering voor windparken waarbij voor die datum een bindend contract is aangegaan, mits deze uiterlijk 30 september 2021 worden aangemeld bij de netbeheerder!

Op 17 juli 2020 publiceerde de ACM het codebesluit “Blindvermogen-eisen voor powerpark modules”. Dit was het resultaat van vruchtbaar overleg van NWEA en Holland Solar met de netbeheerders. Onderdeel van het codebesluit was een overgangsregeling (Netcode artikel 14.5 veertiende lid): vóór 1 juli aangeschafte hoofdcomponenten zoals windturbines of zon-PV-omvormers hoefden niet te voldoen aan de aangescherpte eisen, componenten aangeschaft na 1 juli wel.

In maart 2021 heeft de ACM die eis onverwachts aangescherpt. Er gold in de aangepaste tekst geen overgangsregeling meer voor bindende contracten aangegaan vóór 1 juli. Dit bracht projecten in de problemen die onlangs componenten hebben aangeschaft, of daar contracten voor hebben afgesloten, maar die pas ná 1 juli in bedrijf zouden gaan.

NWEA, Holland Solar en Eneco zijn met succes tegen deze aanscherping in beroep gegaan. Na nieuw overleg met Netbeheer Nederland en de ACM wordt nu teruggevallen op de eerdere overgangsregeling, maar met twee aanscherpingen:

  1. De installaties die na 1 juli worden aangesloten moeten voor 1 januari 2024 op het net zijn aangesloten.
  2. Als de eigenaar voor 1 juli een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de hoofdcomponent moet hij de netbeheerder hiervan uiterlijk 30 september 2021 op de hoogte stellen van dat contract.

De nieuwe formulering van artikel 14.5 is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en bij de ACM.