Eneco en Rijkswaterstaat zullen op de Tweede Maasvlakte een windproject realiseren waarbij geen beroep wordt gedaan op de SDE++. Het is de eerste keer in Nederland dat een windproject op land zonder subsidie wordt gebouwd. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is blij dat deze mijlpaal is bereikt. De afgelopen jaren is de subsidie voor windmolens hard gedaald en dit moment kwam steeds dichterbij. Het is mogelijk om het project subsidieloos te bouwen door de garantie van stroomafname voor 25 jaar, de omvang van het windpark en de grootte van de windmolens en vanwege de zeer windrijke locatie.

Het is één van de eerste projecten op land die door de overheid via een tender is aangeboden. Omdat het wel een technisch ingewikkelde locatie is, is gekozen voor een zogenaamde concurrentie gerichte dialoog met drie overgebleven marktpartijen. Deze partijen hebben in het afgelopen jaar met Rijkswaterstaat besproken welke risico’s er in het project zitten en hoe die het beste te mitigeren zijn, waarna ze alle drie een bod konden inbrengen. Door deze tender weet de ontwikkelaar beter waar hij aan toe is en daalt het ondernemersrisico. NWEA zou graag zien dat er meer van dit soort tenders op land worden uitgeschreven waarbij het fijn is als de lessen uit de tender van de Tweede Maasvlakte worden meegenomen. Op Rijksgronden ligt namelijk nog heel veel potentie om windenergie te realiseren. Het ministerie van EZK is bezig met de opzet van een Rijksbreedprogramma Opwek van Energie op Rijksvastgoed, waarin in overleg met lagere overheden locaties worden voorbereid voor de markt. NWEA ziet dit als een positieve ontwikkeling!

Wat dit project uniek maakt is Rijkswaterstaat de dat opgewekte elektriciteit gegarandeerd voor 25 jaar afneemt. De vraag naar duurzame stroom is groot, steeds meer bedrijven en overheden willen groene stroom afnemen en sluiten daarvoor dit soort langjarige contracten. Dit is een positieve ontwikkeling die zowel exploitanten als afnemers zekerheid biedt. Tenslotte is de Tweede Maasvlakte een zeer windrijke locatie en is het project relatief groot (80-100 MW).

Daarom is dit project onvergelijkbaar met andere wind op landprojecten in Nederland. NWEA verwacht niet dat er nu snel meer projecten volledig zonder SDE++ zullen volgen omdat er vele factoren een rol spelen. Wel is wind op land zowel qua SDE als qua maatschappelijke kosten op afstand de goedkoopste hernieuwbare oplossing.