De Europese Commissie ziet af van al te drastische ingrepen op de Europese elektriciteitsmarkt. Dit schrijft het Financieel Dagblad op basis van een uitgelekte versie van een voorstel dat op 16 maart gepresenteerd wordt. BNR heeft het over een polderoplossing. “Dit lijkt positief nieuws,” aldus Jan Vos, voorzitter NWEA. “De Europese Commissie heeft goed geluisterd naar de breed gedragen oproep om onder grote druk genomen noodmaatregelen niet in te zetten als permanente oplossing.”

Plannen voor de lange termijn
Door de hogere prijs van gas- en stroom werd op Europees niveau besloten de winsten van fossiel én hernieuwbare energie af te romen. Dit was een tijdelijke maatregel. In de tussentijd heeft de Europese Commissie nagedacht over een oplossing voor de lange termijn. Lang werd gesproken over het ontkoppelen van de stroom- en gasprijs. Vos: “Dit lijkt nu van de baan. In plaats daarvan zijn er andere en betere plannen voor de langere termijn.”

Gegarandeerde afnameprijzen
De oplossing lijkt gevonden in gegarandeerde afnameprijzen die overheden geven aan ontwikkelaars van nieuwe elektriciteitsprojecten. Het Financieel Dagblad schrijft dat projecten die draaien op fossiele bronnen verstoken blijven van dit soort overheidssteun. Voor het stimuleren van nieuwe projecten van onder andere windmolens, zonnepanelen en aardwarmte vindt de Europese Commissie deze steun wel gepast.

Niet alleen een bodemprijs, ook een plafond
In het voorstel staat dat het contract ‘twee kanten’ op moet werken. Hiermee wordt bedoeld dat er niet alleen bodemprijs moet komen, maar ook een plafond. Komt de marktprijs boven dat plafond, dan moet dat deel van de winst naar de overheid vloeien. In het voorstel staat ook dat dat geld naar de consument doorgesluisd moet worden ‘op een wijze die recht doet aan hun aandeel in het totale verbruik.’ Vos: “We zijn erg benieuwd wat er in het uiteindelijke voorstel zal staan over het instellen van dit plafond. NWEA heeft de Europese Commissie laten weten een prijsplafond onwenselijk te vinden.”

Het definitieve voorstel wordt 16 maart aanstaande gepresenteerd.