Een cluster van Nederlandse bedrijven uit de offshore windsector gaat gezamenlijk de markt in drie Baltische landen verkennen. Zij worden ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassades in Estland, Letland en Litouwen. Dit is uitstekend nieuws voor bedrijven uit de offshore windsector met ambities in de Baltische staten.  

Op 24 oktober 2023 werd de publiek-private samenwerkingsovereenkomst bevestigd. Door deel te nemen aan deze samenwerking krijgen deelnemers een duidelijk overzicht van de Baltische markt, inzicht in aankomende offshore windprojecten en komen ze meer te weten over onderwerpen als havenlogistiek en onshore en offshore grid.

Marktinformatie verkrijgen
“Het verkrijgen van marktinformatie is voor veel bedrijven een belangrijk argument om zich aan te sluiten bij het cluster op deze dynamische ontwikkelingsmarkten. Soms kan het nodig zijn om actief met de lokale overheden in gesprek te gaan om hen te waarschuwen voor nieuwe ontwikkelingen in de markt of om betere omstandigheden te creëren voor de bedrijven om zaken te doen”, zegt Elro van den Burg, coördinator van het cluster Linkedbyoffshorewind – the Baltics. Er zijn twee offshore windstudies uitgevoerd naar de marktomstandigheden in de Baltische staten. Ze zijn hier te vinden.

Handelsmissies
Ter voorbereiding op dit cluster organiseerden de ambassades van Estland, Letland en Litouwen en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) afgelopen april en september handelsmissies naar Estland, Letland en Litouwen. In mei maakten Baltische bedrijven en overheidsfunctionarissen tijdens een inkomende missie kennis met de offshore windsector in Nederland.

Oproep voor deelname
Tot en met 24 november 2023 is er nog ruimte voor Nederlandse bedrijven om zich aan te melden voor deze publiek-private samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om samen met collega-bedrijven, de steun van de lokale ambassades, de Nederlandse overheid en een liaison deze markt te betreden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Elro van den Burg: e.vandenburg@linkedbyoffshorewind.eu.