Aankomende donderdag is het weer de laatste donderdag van oktober. En de echte insiders in de klimaatwereld weten wat er dan komt: de jaarlijkse update van de KEV. “De wat?” hoor ik je zeggen. Inderdaad, de KEV. Wat dit precies is, waarom deze belangrijk is en wat jij er als bedrijf aan hebt leggen we uit aan de hand van vijf vragen.

1. Wat is de KEV?

In 2015 heeft Nederland zijn handtekening gezet onder het Klimaatakkoord van Parijs. Met deze handtekening hebben wij afgesproken om in 2050 minimaal 95% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken stelt de Nederlandse overheid allerlei gericht beleid hiervoor op. Bijvoorbeeld dat er in 2030 11 GW wind op zee moet staan en dat de kolencentrales in Nederland vanaf 2030 geen kolen meer mogen gebruiken als brandstof.

Om te kijken wat de impact is van al dit beleid op het klimaat wordt een keer per jaar een overzicht gemaakt. In dit overzicht wordt de uitstoot van Nederland de afgelopen jaren in beeld gebracht en worden voorspellingen gedaan over de impact van het beleid tot 2030. Dit overzicht heet voluit de ‘Klimaat- & Energieverkenning’, onder kenners graag afgekort tot de KEV.

2. Hoe wordt de KEV opgesteld?

Voor deze verkenning kijken de onderzoekers naar twee soorten data. Allereerst kijken ze naar meetbare factoren zoals de CO2-uitstoot van Nederland en het opgestelde vermogen aan windenergie. Aan de andere kant wordt er een inventarisatie gemaakt van al het (voorgenomen) beleid dat er ligt op het terrein van Klimaat & Energie. Deze gegevens worden vervolgens in een model bij elkaar gestopt om onderbouwde voorspellingen te doen over de toekomst. Dit alles wordt samengevat tot het rapport wat wij kennen als de KEV.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is aangewezen als onafhankelijke partij om deze verkenning uit te voeren, met hulp van het CBS, TNO Energietransitie en het RIVM om zo alle data bij elkaar te krijgen.

3. Wanneer wordt iets wel of niet meegenomen in de KEV?

Om tot goed onderbouwde berekeningen te komen zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de data moet voldoen om te worden meegenomen. Vooral voor beleid zijn hiervoor strikte regels, het PBL schreef bij de vorige editie daarover het volgende: “In de KEV is het beleid meegenomen dat op 1 mei 2020 concreet genoeg was om door te rekenen en dat officieel is gepubliceerd.”

Dit betekent dat de voorspellingen altijd uitgaan van gegevens van enkele maanden oud waardoor in de praktijk de ontwikkelingen anders zullen zijn dan beschreven in de KEV. Dit jaar zal bijvoorbeeld nog niet zijn opgenomen dat er voor 2030 nog 10 GW extra wind op zee bij komt. Maar de stijgende CO2-uitstoot van de afgelopen maanden is bijvoorbeeld ook nog niet meegenomen . Ook afspraken uit het Klimaatakkoord die nog niet vertaald zijn naar concreet beleid worden dus niet meegerekend in de KEV. Dit gaat vaak over voorstellen van de industrie die volgens de KEV nog niet zijn omgezet in concreet beleid.

Om deze onzekerheden in de data te ondervangen wordt een range gegeven van uitkomsten. Zo was vorig jaar de verwachting dat we in 2030 op 30 tot 40% CO2-reductie uit gaan komen in 2030, met als meest waarschijnlijke uitkomst 34%. Dit betekent dus dat als we het huidige beleid voortzetten en niks nieuws invoeren we onze afgesproken doelen (49% in 2030) niet gaan halen.

4. Wat doet NWEA met de uitkomsten van de KEV?

De KEV is ook voor ons elk jaar een neutraal ijkpunt waarmee wij inzicht krijgen in de verwachte uitwerking van het beleid van de overheid. Het levert vaak weinig verrassingen op (zo lopen we elk jaar achter op waar we moeten zijn), maar het is ook elk jaar een moment om nogmaals bij de overheid aan te geven dat wij de oplossing zijn om de klimaatdoelen te halen. Afgelopen jaar hebben wij dat publiekelijk gedaan met een zevental concrete acties waarmee de overheid aan de slag kon. En ook achter de schermen halen wij graag onze oplossingen aan.

5. Wat kan ik als bedrijf met de KEV?

In de dagelijkse werkzaamheden zal je niet direct iets aan de KEV hebben. Het onderzoek is vooral een goed overzicht van de huidige staat van het klimaatbeleid in Nederland en de verwachte ontwikkelingen. Bij het opstellen en aanscherpen van je strategie is het wel een handig naslagwerk om bijvoorbeeld de beleidsontwikkelingen in beeld te krijgen, of de verwachte ontwikkeling van verschillende duurzame energievormen in Nederland.

A.s. donderdag wordt de KEV officieel gepresenteerd en zullen wij ook weer komen met onze reactie. Houd hiervoor de site en onze socials in de gaten.