Als relatief jonge business moet in de windsector nog veel worden uitgedokterd. Eén van die onderwerpen is veiligheid. Veiligheid van de medewerkers die de windmolens bouwen, onderhouden en gebruiken is natuurlijk belangrijk en elk bedrijf werkt daaraan. In de afgelopen decennia is hier veel ervaring mee opgedaan. Op dit moment is er echter geen landelijk overzicht van deze veiligheid en waar de risico’s zitten. Elk bedrijf stelt een eigen safety en veiligheidsbeleid op. Daar gaat brancheorganisatie NWEA nu verandering in brengen door samen met leden een landelijk dashboard te ontwikkelen en sectorbreed van elkaar te leren.

Hans Timmers, voorzitter NWEA: “Ik nodig iedereen uit om zich aan te sluiten bij NWEA en deel te nemen aan onze commissies voor Veiligheid en Gezondheid en bestaande windparken om dit verder uit te breiden.”

Incidenten gebeuren

Elk bedrijf wat windmolens bouwt heeft te maken met incidenten. Het blijft immers mensenwerk, al vindt de sector natuurlijk elk incident eentje te veel. Bij de meeste bedrijven gaat het om enkele per jaar. Meest bekend zijn struikelpartijen op het pad naar de windmolen of beknellingen van bijvoorbeeld hand of vingers tijdens onderhoud.

Sectorbreed aan de slag

Behalve het dashboard werkt de sector ook aan andere veiligheidsmaatregelen. Zo is er een ARBOcatalogus Windenergiebedrijven die momenteel geupdate wordt. En werkt de sector aan meer afstemming bij reddingsacties, met name belangrijk als iemand bovenin een turbine een ongeval krijgt. Hiervoor zijn hoogtereddingsteams ingesteld, maar die kennen geen landelijke dekking. Juist daarom krijgt elke monteur een basis safety training en kijkt de sector naar landelijke dekking. En waar op zee al veel ervaring is met werken op hoogte bij het bouwen van olieplatforms. Daar leert de sector op land ook van. Die ervaring wil de sector via het dashboard meer delen. Ondanks de verschillen in veiligheid op Wind op Land en Wind op Zee moet geborgd worden dat er één veiligheidsbeleid komt voor de windbranche.

Bouw van het dashboard

Het komende half jaar gaat NWEA samen met leden een dashboard bouwen waarin elk incident kan worden geregistreerd. Vanuit het dashboard kan bijvoorbeeld blijken dat beknelling relatief vaak voorkomt; op basis hiervan kan een thema toolbox gemaakt worden. Het dasboard kan eveneens gevuld worden met geanonimiseerde incident rapportages. Door het voor elkaar inzichtelijk maken van directe en indirecte oorzaken, kan van elkaar geleerd worden. Meerdere leden hebben zich vanaf vandaag gecommitteerd om al hun data qua safety aan te leveren. Meer leden kunnen zich aansluiten. Om dit dashboard te bouwen en verder te groeien is een routekaart gemaakt. Deze staat hieronder.


Klik op de kaart voor een grote versie (PDF).