Vandaag is bekend geworden dat CrossWind de RVO-tender voor het windpark Hollandse Kust Noord heeft gewonnen. NWEA feliciteert haar leden Shell en Eneco met dit project wat zonder overheidssubsidie gebouwd gaat worden. Zo blijft de uitrol van wind op zee tot 2030 op schema conform de afspraken van het Klimaatakkoord. Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 Gigawatt (GW). Ørsted verwacht eind dit jaar haar volledige 752 MW in windgebied Borssele gereed te hebben. Eneco volgt volgend jaar met nog eens 730 MW in Borssele. In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen; goed voor 16% van het elektriciteitsverbruik. In 2030 zal er ca. 11 GW aan windparken op zee staan; goed voor 40% van ons verwachte elektriciteitsverbruik in 2030.

NWEA wil graag snel met de overheid beginnen aan de routekaart wind op zee ná 2030. Met windenergie als basis van onze duurzame energievoorziening en de industrie keihard werkend aan elektrificatie, zal de vraag naar windenergie blijven stijgen. Helderheid over het traject na 2030 geeft zekerheid voor de industrie en de windsector om te blijven investeren in onze duurzame toekomst. Daarbij acht NWEA de mogelijkheid, in ruimte op zee en netcapaciteit, om te kunnen versnellen vóór 2030 bij voldoende vraag ook nog steeds zeer belangrijk.

Na spectaculaire daling in de gevraagde subsidiebedragen van de eerste en tweede tenders was de derde tender zelfs subsidieloos. Bij de huidige tender was de onvoorziene vraag of ook hier het Corona virus spelbreker zou worden gezien het effect op de energiemarkt. Sommige partijen hebben daarom afgezien van een bod. Gelukkig bleken er toch meerdere partijen het vertrouwen te hebben om een bod in te dienen. NWEA hoopt dat de overheid bij het opmaken van de voorwaarden van nieuwe tenders goed rekening blijft houden met de steeds krapper wordende businesscase van wind op zee.