Via deze pagina brengen wij u de inhoudelijk relevante updates uit de windsector rondom het coronavirus. Verdere berichten zullen ook hier geplaatst worden.

Update verlenging wijziging tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee
SODM heeft nogmaals de wijziging in de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor windparken op zee verlengd. Onder voorwaarden mag er inmiddels tot 1 oktober 2021 3 weken op, 3 weken af gewerkt worden. De details vindt u hier.

Update Dispensatie certificeerders
De huidige lockdown is voor diverse certificeerders aanleiding geweest dispensatie te verlenen voor certificaten die verlopen tijdens de lockdown. Delta Safety Training heeft in een mailing een volledig overzicht gegeven. Download een kopie hiervan hier.

Update Handreiking, protocol en vragenlijst Covid-19 voor offshore wind
Samen met Nautilus International, de vakbond voor maritieme professionals, hebben wij een handreiking, protocol en vragenlijst Covid-19 opgesteld. Deze documenten leggen de al bestaande afspraken op papier vast waarmee de werkgevers een veilige werkomgeving kunnen creëren in deze tijden van Corona. Download de handreiking hier, het protocol hier en de losse vragenlijst hier. De documenten zijn opgesteld en vastgelegd door de Wind op Zee subcommissie Veiligheid & Gezondheid.

Update NoviCap biedt BMKB-C Faciliteit in samenwerking met Nederlandse overheid als financieringsoplossing
De Nederlandse overheid en NoviCap zijn een samenwerking aangegaan, om er gezamenlijk voor te zorgen dat de Nederlandse ondernemers worden gesteund in hun financieringsbehoeftes als gevolg van Covid-19. NoviCap kan daarom aan haar klanten de BMKB-C Faciliteit aanbieden. BMKB-C bij NoviCap is een lange termijn factuur financieringsoplossing, waarbij de Nederlandse overheid gedeeltelijk garant staat voor het uitstaande krediet. Details en aanvragen hier.

Update gebruik mondkapjes Den Helder Airport
Vanaf maandag 5 oktober geldt het zeer dringende verzoek om een mondkapje te dragen in alle openbare en secured areas van Den Helder Airport. Dit mondkapje dient u zelf mee te nemen. Beveiligers spreken mensen die geen mondkapje dragen aan, en kunnen optreden met het geldende sanctiebeleid. In het restaurant is het wel toegestaan het mondkapje af te zetten voor eten en drinken. Binnenkomende passagiers dragen het mondkapje tot zij het luchthavengebouw met bagage hebben verlaten. Deze regel geldt voorlopig voor onbepaalde tijd.

Update verlenging wijziging tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee
Op 17 september heeft SODM de wijziging in de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor windparken op zee verlengd. Onder voorwaarden mag er tot 1 maart 2021 3 weken op, 3 weken af gewerkt worden. De details vindt u hier.

Update uitgestelde opening SDE++ najaar 2020
Mede onder invloed van de Coronacrisis heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat op 23 juni aangekondigd de openstellingsperiode van de SDE++ met 8 weken naar achter te verschuiven. Dit betekent dat deze nu opent op 24 november. Meer informatie hier in de brief van de Minister.

Update wijziging tijdelijke verruiming arbeidstijden windparken op zee
Op 18 juni heeft SODM een wijziging in de tijdelijke verruiming van de arbeidstijden voor windparken op zee bekend gemaakt. Onder voorwaarden mag er vanaf 1 juli tot 1 oktober 3 weken op, 3 weken af gewerkt worden. De details vindt u hier.

Update verruiming corona-maatregelen voor helikoptervluchten naar offshore-installaties
Op 15 mei heeft SODM een verruiming van de maatregelen rondom helikoptervluchten naar offshore installaties afgekondigd. Deze vindt u hier.

Update afbouw dispensatie verlopen NOGEPA keuringen
Op 12 mei heeft NOGEPA een afbouw aangekondigd voor de dispensatie van verlopen NOGEPA keuringen. De details vindt u hier.

Update dispensatie verlopen NOGEPA keuringen
Op 14 april heeft NOGEPA haar standpunt gewijzigd t.a.v. verlopen keuringen tijdens de corona crisis. Lees dit standpunt hier.

Update gebruik mondkapjes bij helikoptervluchten
Op 9 april is er aangekondigd dat er vanaf 14 april verplicht een mondkapje moet worden gedragen bij helikoptervluchten vanaf Den Helder Airport. Neem contact op met de partij die helikoptervluchten voor u regelt om afspraken te maken over welke partij de mondkapjes gaat verzorgen.

Update verruiming werktijden offshore
Op 8 april heeft SODM een verdere verruiming van de werktijden offshore bekend gemaakt. Het is vanaf heden toegestaan om, onder strenge voorwaarden, 6 weken lang te werken aan offshore wind projecten. Wij zijn blij als NWEA betrokken te zijn bij deze wijziging.

Update Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Op 27 maart maakte Techniek Nederland en Bouwend Nederland bekend dat het Protocol is goedgekeurd. Bouwbedrijven kunnen nu met dit protocol als leidraad veilig doorwerken. Dit geldt ook voor bedrijven actief in de windenergie. U vindt het protocol hier.

Update erkenning vitale sector
Op 27 maart heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het volgende bekend gemaakt per mail aangaande het erkennen van de elektriciteitsproductie als vitale sector: “Als elektriciteitsproducent vervult u een onmisbare functie ten behoeve van het vitaal proces: ‘Landelijk transport en distributie elektriciteit’.” “Hetzelfde geldt voor derde partijen, zoals leveranciers en/of service providers, die een onmisbare functie vervullen ten behoeve van de continuering van elektriciteitsproductie.”

Update derdelanders offshore wind
DHSS (scheepsagent) meldt op 27 maart het volgende per mail: “STATEMENT DIRECTIE MIGRATIE BELEID (DMB) In overleg met de Directie Migratie Beleid (DMB) is besloten een verruiming aan te brengen aan categorie C zijnde  ‘derdelanders met een vitale functie of behoefte’. Met ingang van heden mag onder deze categorie óók beschouwd worden (en dus sprake van een essentiële reis): “Zeemannen werkzaam op vaartuigen die zich bezighouden met de winning van (aard)olie, gas en/of windenergie””

Update nuttige links
Op deze pagina hebben we een aantal nuttige links toegevoegd naar externe informatiebronnen.

Update impact zeeschepen >75m
Op 17 maart heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport een contingency plan and guidelines gepresenteerd voor zeeschepen met een lengte van meer dan 75m. Lees deze hier.

Update werken offshore
Op 16 maart is een update gepresenteerd voor offshore bedrijven, met specifieke aandacht voor keuringsartsen en werken offshore. Deze hebben wij rechtstreeks gedeeld met onze offshore leden. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Gerda Heller, secretaris van de NWEA commissie Veiligheid & Gezondheid.

Update offshore arbeidstijden
Op 13 maart heeft het Staatstoezicht op de Mijnen bekend gemaakt een tijdelijke wijziging aan te brengen in de arbeidstijden voor werken offshore. Kijk voor de exacte wijziging hier op de website van het SoDM.

Update maatregelen Den Helder Airport
Diverse leden van ons maken gebruik van Den Helder Airport voor hun helikopter diensten. Ook zij hebben diverse maatregelen genomen om de verspreiding te minimaliseren, o.a. op het gebied van toegangsbeleid. Kijk hier op de website van Den Helder Airport wat dit voor u betekent.