Vandaag is op de website van RVO de concept tenderregeling van IJmuiden VER I – IV gepubliceerd. Hierin staan alle details omschreven over de procedure van de vier kavels IJVER I-IV, bijvoorbeeld de rangschikkingscriteria systeemintegratie, ecologie, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en circulariteit.  

Conceptregeling

Het gaat om een conceptregeling. Deze conceptregeling laat zien welke keuzes er nu worden gemaakt. Op basis hiervan vinden er consultaties plaats. De definitieve tenderregeling wordt in het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagperiode voor de tenders I – IV is ook gepland voor het vierde kwartaal.  

De sector kijkt uit naar de conceptversie van de kavelbesluiten. Deze is helaas vertraagd. De tenderregeling en het kavelbesluit vormen de belangrijkste basis om een bieding te kunnen formuleren.  

Over IJmuiden VER

Het windenergiegebied IJmuiden VER ligt 33,4 zeemijl (62 km) uit de westkust van Nederland. In totaal zijn er in dit windenergiegebied zes kavels aangewezen: I, II, III, IV, V en VI. De totale oppervlakte van de kavels bedraagt 650 km2. Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Netbeheerder Tennet gaat in het gebied drie HVDC-platforms met drie netaansluitingen plaatsen. De Nederlands overheid schrijft twee tenderprocedures uit: kavels I-IV in 2023 en kavels V en VI in 2025.