Beeldmateriaal met dank aan:

  • Aart Bos
  • Erik van Diest
  • Gemini
  • Lagerwey
  • Mike Breeuwer/Flickfeeder
  • Raedthuys
  • SPT Offshore
  • Windcentrale
  • Windpark Krammer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt NWEA geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
NWEA respecteert uw privacy en ziet erop toe dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Hier vindt u privacyreglement van NWEA.

Copyrights
Tenzij anders vermeld, berust op alle teksten en beelden op deze internetsite van NWEA copyrights van NWEA of van derden. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van NWEA mag worden gekopieerd.