De commissie wind op zee houdt zich bezig met alle ontwikkelingen rondom wind op zee. Onder de commissie vallen 5 gespecialiseerde subcommissies op de onderwerpen Ruimte, Financiën, Netinfrastructuur & Systeemintegratie, Bestaande Windparken en Veiligheid & Gezondheid. Daarnaast is er nog een gedeelde werkgroep met de commissie Export; de Werkgroep Ketensamenwerking. Hieronder vindt u meer informatie over de onderwerpen die per subcommissie en werkgroep worden behandeld.

Guido Hommel
Guido HommelSecretaris

Subcommissie Ruimte

In de subcommissie gaat het over de huidige uitrol van windparken op zee (Routekaart 2023) en de voorbereiding van de daarop volgende uitrol (Routekaart 2030).

Enkele onderwerpen:

 • Informeel overleg over en formele zienswijze op o.a. de kavelbesluiten
 • Deelname Wind op Zee Ecologisch programma (WoZep)
 • Doorvaart & medegebruik van windparken 
 • Deelname Noordzeeoverleg over de gezamenlijke transitie en de ruimteverdeling   
Roeland Manders
Roeland MandersVoorzitter
Guido Hommel
Guido HommelSecretaris

Subcommissie Netinfra & Systeemintegratie

Deze subcommissie werkt aan een elektriciteitsnet en -systeem dat windparken op zee kan aansluiten terwijl een groter aandeel van ons energieverbruik uit elektriciteit zal bestaan.

Enkele onderwerpen:

 • Oplossingen voor een robuust net op zee (en op land) dat zowel de groeiende windproductie op zee als de elektrificatie van maatschappij en industrie tijdig kan faciliteren
 • Beleid maken voor opslag, interconnectie (van netten) en andere systemen op zee
Gerard Harder (Eneco)
Gerard Harder (Eneco)Voorzitter
Karen Kooi
Karen KooiSecretaris

Subcommissie Financiën

Deze subcommissie werkt voor een duurzaam en rendabel marktsysteem voor Wind op Zee.

Enkele onderwerpen:

 • Aanpassen van de tendersystematiek en/of het huidige marktsysteem zodat investeringen rendabel zijn
 • Heldere voorwaarden voor de komende tenders (Hollandse Kust en verder). 
 • Onderzoek passend financieel instrumentarium voor subsidievrije windparken
 • Voorbereiden wet windenergie op zee
 • Ontwikkelen marktmonitor

Subcommissie Bestaande parken i.o.

Deze subcommissie werkt aan de oplossingen voor bestaande parken op zee, en is op dit moment in oprichting.

Klaasjaap Buijs (Ørsted)
Klaasjaap Buijs (Ørsted)Voorzitter
Gerda Heller
Gerda HellerSecretaris

Subcommissie Veiligheid & Gezondheid

Deze subcommissie werkt aan een verdere verbetering van het veilig werken in en aan windturbines op land.

Enkele onderwerpen:

 • Arbocatalogus
 • Noodhulp op zee

Werkgroep ketensamenwerking i.o.

Deze werkgroep richt zich op het versterken van de offshore wind supply chain binnen Nederland, en is op dit moment in oprichting.