De commissie wind op land houdt zich bezig met alle ontwikkelingen rondom wind op land. Onder de commissie vallen 5 gespecialiseerde subcommissies op de onderwerpen Ruimte, Financiën, Netinfrastructuur & Systeemintegratie, Bestaande Windparken en Veiligheid & Gezondheid. Daarnaast zijn er nog 9 werkgroepen waarin een onderwerp centraal staat. Hieronder vindt u meer informatie over de onderwerpen die per subcommissie en werkgroep worden behandeld.

Aafke Volker (Vattenfall)
Aafke Volker (Vattenfall)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Subcommissie Ruimte

De subcommissie ruimte houdt zich bezig met alle onderwerpen gerelateerd aan de ruimtelijke inpassing van windenergie.

Enkele onderwerpen:

 • Invulling eerste nationale omgevingsvisie
 • Oplossen landelijke beperkingen (radar, hoogte)
 • Opzetten en harmoniseren provinciale omgevingsvisies

Daarnaast vallen de werkgroepen Geluid & Slagschaduw, Handboek Risicozonering Windturbines, Natuur, Obstakelverlichting en Omgevingswet onder deze subcommissie.

Hans Geleijns (LBP|Sight)
Hans Geleijns (LBP|Sight)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Geluid en Slagschaduw

Deze werkgroep werkt aan een goede balans tussen windenergie, geluid en slagschaduw.

Bouke Vogelaar (Pondera Consult)
Bouke Vogelaar (Pondera Consult)Voorzitter
Rik
RikSecretaris

Werkgroep Risicozonering Windturbines

Deze werkgroep werkt aan het up-to-date houden van het handboek risicozonering in overleg met diverse betrokken stakeholders.

Martijn ten Klooster (Pondera)
Martijn ten Klooster (Pondera)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Natuur

Deze werkgroep houdt zich bezig met de verhouding tussen natuur en windenergie, onder andere via het convenant natuurinclusieve energietransitie.

Steef van Baalen (Windunie/ EnergieSamen)
Steef van Baalen (Windunie/ EnergieSamen)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Obstakelverlichting

Deze werkgroep werkt aan oplossingen om de overlast van obstakelverlichting te minimaliseren, met speciale aandacht voor nieuwe technieken zoals transpondertechnologie.

Karen Kooi
Karen KooiVoorzitter/Secretaris

Werkgroep Omgevingswet

Deze werkgroep werkt aan een soepele overgang van wetgeving over windenergie naar nieuwe Omgevingswet (2021).

Gerard Harder (Eneco)
Gerard Harder (Eneco)Voorzitter
Karen Kooi
Karen KooiSecretaris

Subcommissie Financiën

In deze commissie worden de financiële onderwerpen voor wind op land besproken, met als doel betaalbaarheid van de Energietransitie op weg naar 100% hernieuwbaar in 2050

Enkele onderwerpen:

 • Kostenefficiënte windenergie op land
 • Stroomlijnen subsidiebeleid (SDE+) want grootste kostenreductie heeft al plaatsgehad
 • Focus op  rendabele businesscase en risicomitigatie
Leon Straathof (Energie Samen)
Leon Straathof (Energie Samen)Voorzitter
Niels Blaauwbroek
Niels BlaauwbroekSecretaris

Subcommissie Netinfra en Regulering

Deze subcommissie richt zich op de plaats van windenergie in het energiesysteem, met specifieke aandacht voor het efficiënt inpassen hiervan en zorgdragen voor een gunstig reguleringskader rondom aansluitingen.

Enkele onderwerpen:

 • Vraagstukken beleid en regelgeving rond aansluitingen van windparken en netcapaciteit.
 • Vraagstukken rond het klimaatakkoord, de Energiewet 1.0, (Net)Codes en het reguleringskader van ACM.
 • Deelname GEN

Daarnaast valt de werkgroep Gridcodes onder deze subcommissie.

Leon Straathof (Energie Samen-PAWEX)
Leon Straathof (Energie Samen-PAWEX)Voorzitter
Niels Blaauwbroek
Niels BlaauwbroekSecretaris

Werkgroep Gridcodes

Deze werkgroep richt zich op alle specialistische zaken die spelen rondom gridcodes, waaronder Requirements for Generators (NC RfG), Emergency and Restoration (NC ER), High Voltage Direct Current Connections(NC HVDC), etc.

Theo Tijhuis (Pure Energie)
Theo Tijhuis (Pure Energie)Voorzitter
Niels Blaauwbroek
Niels BlaauwbroekSecretaris

Subcommissie Bestaande windparken

Deze subcommissie richt zich op de problemen waar eigenaren van bestaande windturbines tegenaan lopen tijdens bedrijfsvoering of als vervanging in zicht komt.

Enkele onderwerpen

 • Afspraken met CertiQ
 • Knelpunten voor bestaande parken in beeld
Edwin van der Meer (Eneco)
Edwin van der Meer (Eneco)Voorzitter
Marjolein Engels
Marjolein EngelsSecretaris

Subcommissie Veiligheid & Gezondheid

Deze subcommissie werkt aan een verdere verbetering van het veilig werken in en aan windturbines op land.

Enkele onderwerpen:

 • Delen lessons learned na incidenten
Timo Spijkerboer (EAZ Wind)
Timo Spijkerboer (EAZ Wind)Voorzitter
Karen Kooi
Karen KooiSecretaris

Werkgroep Kleine en Miniwind

De werkgroep werkt met de verschillende fabrikanten van kleine en miniwindturbines in Nederland aan een robuuste marktpositie voor Kleine en Miniwind en transparante informatievoorziening naar overheden en consumenten.

Matthijs Oppenhuizen (Pure Energie)
Matthijs Oppenhuizen (Pure Energie)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Participatie

Deze werkgroep richt zich op participatie van omwonenden bij windenergieprojecten, met specifieke aandacht voor het verhogen van de acceptatie van wind op land.

Ruud Kos (ShareNRG)
Ruud Kos (ShareNRG)Voorzitter
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Werkgroep Tenderen op land 

Binnen de werkgroep wordt er gewerkt aan de voorbereiding, vooroverleg en evaluatie van de individuele tenders op Rijksgronden uit de Pilot, in afstemming met Holland Solar. Uiteindelijk doel is om tot gestandaardiseerde tenderproducten te komen om zo de kosten te verlagen.